PL EN


2016 | 3 | 2 | 187-202
Article title

Przemysł odzieżowy wobec problemu pracy dzieci

Authors
Content
Title variants
EN
Apparel industry and the child labour problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była próba analizy działań największych firm przemysłu odzieżowego na świecie, zmierzających do eliminacji zjawiska wykorzystywania pracy dzieci. Pierwszą poruszoną kwestią była istota tego nieetycznego procederu i jego skala na świecie. Następnie przybliżono wybrane narzędzia i rozwiązania, których wdrożenie może przyczyniać się do rozwiązania tego problemu. Wreszcie, po krótkim przybliżeniu specyfiki przemysłu odzieżowego i jego negatywnych doświadczeń związanych z ujawnionymi przypadkami czerpania (zazwyczaj pośrednio) korzyści z pracy dzieci, dokonano analizy działań podejmowanych przez 12 największych (wg rankingu ForbesGlobal 2000) firm odzieżowych w celu zwalczania procederu wykorzystywania dzieci do pracy.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
187-202
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
References
 • 5 things you probably didn’t know about the fashion industry (2015), World Economic Forum, http://www.weforum.org/agenda/2015/07/5-things-you-probably-didnt-know-about-the-fashion-industry, dostęp dnia 18.06.2016.
 • Aims of Fairtrade Standards (2016), Fairtrade International, http://www. fairtrade.net/standards/aims-of-fairtrade-standards.html, dostęp dnia 18.06.2016.
 • Beter Cotton Production Principles&Criteria Explained (2013), Better Cotton Initiative.
 • Certification statistics (2016), Social Accountability Accreditation Services, http://www.saasaccreditation.org/?q=node/23, dostęp dnia 19.06.2016.
 • Child Labour (2008), Concern, http://www.concern.net/sites/default/ files/media/page/concern_child_labour_resource.pdf, dostęp dnia 18.06.2016.
 • Child Labour. A textbook for university students (2004), International Labour Organisation.
 • Child sweatshop shame threatens Gap’s ethical image, 2007, https://www. theguardian.com/business/2007/oct/28/ethicalbusiness.india, dostęp dnia 22.06.2016.
 • Czyż E. (2002), Prawa dziecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa.
 • Fashion United (2016), http://www.fashionunited.com, dostęp dnia 25.06.2016.
 • Friedman M. (1985), Consumer Boycotts in the United States, 1970–1980: Contemporary Events in Historical Perspective, „The Journal of Consumer Affairs”, Vol. 19, No. 1.
 • G4 Sustainability Reporting Guidelines. Implementation Manual (2015), Global Reporting Initiative.
 • H&M comes under pressure to act on child-labour cotton (2012), „The Guardian”, https://www.theguardian.com/business/2012/dec/15/cottonchild-labour-uzbekistan-fashion, dostęp dnia 18.06.2016.
 • Human Rights (2016), Ethical Company Organisation, http://ethical-companyorganisation.org/research/human-rights, dostęp dnia 16.06.2016.
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.
 • Marking progress against child labour. Global estimates and trends 2000– 2012 (2013), International Labour Organisation.
 • Naseem I. (2010), Globalization and its Impact on Child Labor in Soccer Ball Industry in Pakistan, „The Dialogue”, Vol. 4, No. 1.
 • Nowak J. (2013), Kategoria dzieciństwa i jej pedagogiczno-społeczne aspekty, w: Rozprawy naukowe i zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, z. 17, Lica A. (red.), PWSZ w Elblągu, Elbląg.
 • SA 8000 – Odpowiedzialnooeć społeczna (2014), Social Accountability International.
 • Syrian Refugee children found working in Nextand H&M factories (2016), The Independent, http://www.independent.co.uk/news/world/middleeast/syrian-children-found-working-for-uk-clothing-suppliers-includingnext-and-hm-a6845431.html, dostęp dnia 20.06.2016.
 • Stitches to Riches? Apparel Employment, Trade, and Economic Development in South Asia (2016), Lopez-Acevedo G., Robertson R. (eds.), World Bank Group.
 • OEwiadomooeć ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój (2009), Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
 • The World’s Largest Apparel Companies 2016: Christian Dior, Nike and Inditex Top the List (2016), „Forbes”, http://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2016/05/26/the-worlds-largest-apparel-companies-2016christian-dior-nike-and-inditex-top-the-list/#51b6959e262e.
 • UNICEF History (2016), UNICEF, http://www.unicef.org/about/history/ index_52191.html, dostęp dnia 18.06.2016.
 • UNIDO International Yearbook of Industrial Statistics (2013), UNIDO.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666.
 • Wages and Working Hours in the Textiles, Clothing, Leather and Footwear Industries (2014), International Labour Organisation.
 • Zara accused of employing children as young as 14 in ‘slave labour’ factories In Brasil (2011), „The Daily Mail”, http://www.dailymail.co.uk/femail/ article-2028041/Zara-accused-employing-children-young-14-slave-labourfactories-Brazil.html, dostęp dnia 4.06.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77c6f500-dec3-4af3-9013-f1edd8f86e58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.