PL EN


2017 | 1(19) | 24-32 s.
Article title

EFEKTYWNOŚĆ TRENINGU KOORDYNACJI RUCHOWEJ BRAMKARZY PIŁKI NOŻNEJ

Content
Title variants
EN
THE EFFECTIVENESS OF COORDINATION TRAINING OF GOALKEEPERS OF FOOTBALL PLAYERS
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy była analiza efektywności treningu koordynacji ruchowej, a także ocena poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych bramkarzy piłki nożnej. Badania wykonano dwukrotnie na grupie 5 zawodników. Byli to bramkarze klubu MKS Podlasie Biała Podlaska. Pierwszą turę badań (testów) wykonano w lutym 2013 roku, natomiast drugą po okresie czterech miesięcy, w czerwcu tego samego roku. Między kolejnymi badaniami, do treningu bramkarskiego zostały wprowadzone ćwiczenia wpływające na kształtowanie i doskonalenie koordynacyjnych zdolności motorycznych. Ogółem przeprowadzono 55 jednostek treningowych, na których realizowano ukierunkowany trening koordynacyjny. Łączny czas tych ćwiczeń wyniósł około 1100 minut. Na podstawie analizy wyników badań wykazano, iż bramkarski trening koordynacyjny w okresie przygotowawczym ma wpływ na poziom KZM bramkarzy w okresie startowym. Stwierdzono także, że zastosowany trening w okresie przygotowawczym miał największy wpływ na takie KZM jak: zdolność czucia rytmu ruchów oraz zdolność równowagi statycznej i dynamicznej, które wykazały największe zróżnicowania o charakterze istotnym pomiędzy badaniami.
EN
The aim of this work was to analyse the effectiveness of coordination training and to assess coordination motor abilities (CMAs) of goalkeepers in football. The research was carried out on a group of 5 goalkeepers from MKS Podlasie Biała Podlaska football club. The study participants were examined twice, i.e. in February and June 2013. In the period of four months between the tests, exercises aimed at developing and improving coordination motor abilities were implemented in goalkeeper training. In total, 55 sessions were conducted with a special focus on coordination-related training. Coordination exercises took 1100 minutes. The analysis of research results revealed that pre-season goalkeeper coordination training improved the goalkeepers’ CMA performance in the competition period. It was also observed that training applied in the pre-season period exerted the greatest influence on such CMAs as a sense of movement rhythm and static and dynamic balance, all of which revealed the largest significant differences between the examinations.
Contributors
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
References
  • Bednarski L., Koźmin A. (2004) Próba oceny predyspozycji somatycznych, sprawności psychomotorycznej i technicznej bramkarzy czołowych drużyn Krakowa w świetle analizy porównawczej z wartościami modelowymi, Trener, nr 2, s. 11-16.
  • Buraczewski T., Cicirko L., Storto M. (2008) Correlation between the level of development of motor coordination abilities and a special skill in children at the beginner’s stage of football training, [w:] Sadowski J., Niźnikowski T. (red.), Coordination motor abilities in scientific research, Biała Podlaska, INTERGRAF, s. 66-71.
  • Ljach W., Witkowski Z. (2004) Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa.
  • Paluszek K. (2010) Kompendium instruktora i trenera piłki nożnej, Wrocław.
  • Stępiński M. (2004) Koordynacja ruchowa i zasady jej kształtowania - uwagi teoretyczno-metodyczne na tle niemieckiej literatury fachowej, Trener, nr 2, s. 3-9.
  • Szwarc A. (2003) Koordynacja zdolności motorycznej w piłce nożnej, Trener, nr 2, 6-7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77c7cbd8-8e06-4260-99d5-c2a1c5bdffef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.