PL EN


2020 | 4(68) | 105–109
Article title

Ocena zgodności z prawem międzynarodowym poselskiego projektu ustawy o równości małżeńskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of compliance with international law of the Deputies’ Bill on Marital Equality
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Deputies’ Bill on Marital Equality provides for the possibility of marriage between two people regardless of their sex. It introduces the possibility of adopting children by a single-sex couple. It does not regulate matrimonial property relationships. The opinion presents the jurisprudence of the ECtHR and international regulations which indicate that they do not contain a clear and commonly accepted definition of marriage. As a result, it cannot be claimed that the parliamentary draft law breaches, international law.
Year
Issue
Pages
105–109
Physical description
Contributors
  • Doktor hab. nauk prawnych, prof. PW, Politechika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, WARSZAWA, POLSKA, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7985-4882
References
  • Szulc A.N, Komentarz do art. 10 [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczyc, Społecznych i Kulturalnych. Komentarz, red. Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska, Warszawa 2018.
  • Wojewoda M., Małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie w polskim rejestrze stanu cywilnego?, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017, t. CIII, https://doi.org/10.26485/spe/2017/103/8.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77cd4840-7039-4cc0-9d0d-f2ac3604c38e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.