PL EN


2019 | 103(159) | 243-258
Article title

Tak tworzyło się czasopismo „Rachunkowość”

Authors
Content
Title variants
EN
The beginnings of the journal “Rachunkowość”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawia się początkowy etap tworzenia czasopisma „Rachunkowość”. Współcześni polscy naukowcy z zakresu rachunkowości świetnie znają literaturę światową, bieżące krajowe opracowania, w tym publikacje zawarte w czasopiśmie „Rachunkowość”. Autor uważa, że treści zwarte w „Rachunkowości” sprzed 60.–70. lat nie są dostatecznie znane, o czym może świadczyć brak powołań w opracowaniach naukowych do artykułów z tego okresu, kształtujących polską rachunkowość po II wojnie światowej. Celem opracowania jest ukazanie działań Redakcji oraz Rady Programowej, a także treści zawartych w czasopiśmie „Rachunkowość” w latach 1949–1970. Opracowanie to z okazji jubileuszu 70-lecia powstania czasopisma „Rachunkowość” wiąże teorię rachunkowości z praktyką, przedstawia początek organizowanych Zjazdów Katedr Rachunkowości, Zjazdów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, akcji szkoleniowych dla księgowych, a także opisuje występujące problemy ówczesnej polskiej gospodarki.
EN
This article presents the initial stage of creating the Polish journal “Rachunkowość” (“Accountancy”). Contemporary Polish accounting scientists are well acquainted with world literature and current Polish studies, including publications contained in the journal “Rachunkowość”. The author believes that the content of this journal from 60-70 years ago is not well known, as evidenced by the lack of references in present time scientific papers to articles from this period, which were very important for shaping Polish accounting after World War II. The aim of this paper is to present the activities of the Editorial Board and the Program Board, as well as the content of the journal “Rachunkowość” in the years 1949–1970. This study, on the occasion of the 70th anniversary of the journal Accounting, links the theory of accounting with practice, presents the beginning of Accounting Departments conferences, Congresses of the Asso-ciation of Accountants in Poland and training courses for accountants, and also describes the problems of Polish economy of that time.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77cef0d3-4782-4c3c-ba83-d80150ec5540
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.