PL EN


2017 | 5 | 123-139
Article title

Aktualność „orędzia wieku”

Authors
Content
Title variants
EN
The “message of the age”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Objawienia w Fatimie są wyjątkowe w historii objawień i jedyne tego rodzaju w objawieniach maryjnych, gdyż rzeczywistość, której dotyczą, jest niepowtarzalna w dziejach ludzkości. Jan Paweł II, nazywając je „orędziem wieku”, mówił, że jest ono dziś jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek. Maryja, objawiając się sześciokrotnie trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie w Fatimie, a potem jeszcze dwukrotnie s. Łucji w Pontevedra i Tuy, stale nawoływała do rozwijania życia duchowego, do dobrowolnego powrotu do Boga, do zadośćuczynienia za wszystkie grzechy przeciw Sercu Jezusa i Maryi. Ta prośba Maryi ciągle potrzebuje spełnienia, aby świat doświadczył jedności i pokoju.
EN
Revelations in Fatima are unique in the history of the apparitions and the only one of this kind in Marian apparitions, because the reality they refer to is unique in the history of mankind. John Paul II called them “the message of the age”, saying that it was even more up to date and more urgent than ever. Mary appeared six times to three children: Lucia, Francisco and Jacinta in Fatima, and then Lucia twice in Pontevedra, and while she continually called for the development of spiritual life, voluntary return to God, to make atonement for all sins against the Heart of Jesus and Mary. This request of Mary still needs fulfillment, so that the world can experience unity and peace.
Year
Volume
5
Pages
123-139
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • „Akt poświęcenia się narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi”. Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej 4 (1946): 11–12.
 • Bemelmans, Benoit. Błogosławiona Hiacynta z Fatimy. Cierpieć dla zbawienia grzeszników. Tłum. Anna Wojdanowska. Kraków: Instytut im. Ks. Piotra Skargi, 2010.
 • Bukowski, S.W. „Słowo się rzekło…”. Tygodnik Katolicki Niedziela 16 (1946): 301.
 • Czapla, Krzysztof. Fatima. Przesłanie na nasze czasy. Ząbki: Wydawnictwo Homo Dei, 2013.
 • Formigão, Manuel Nunes (Visconde de Montelo). Fatima w relacjach naocznego świadka. Świadectwo opiekuna duchowego dzieci z Fatimy. Kraków, 2017.
 • Głowacki, Leonard. Podejmować wciąż na nowo fatimskie orędzie. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2013.
 • Grignion de Montfort, Ludwik Maria. Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Kraków: Wydawnictwo AA, 2014.
 • Jan Paweł II w Szczecinie, oprac. Grzegorz Wejman, Artur Rasmus, 25–26. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”, 2002.
 • Kałdon, Stanisław Maria. Fatimska moc nadziei. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.
 • Kongregacja Nauki Wiary. „Orędzie fatimskie”. L’Osservatore Romano wyd. pol. 9 (2000): 40–42.
 • Kramer, Paul, Redakcja Stowarzyszenia Misjonarzy: Andrew Cesanek, Mark Fellows, Christopher Ferrara, Nicholas Gruner, Gregory Hesse, John Vennari. Ostatnia bitwa szatana (The Devil’s Final Battle). Tłum. Ola Gordon. Fatima: The Fatima Center, 2002.
 • Liguori de, Alfons Maria. Wysławianie Maryi. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2011.
 • Łaszewski, Wincenty. 7 dni Fatimy. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2009.
 • Łaszewski, Wincenty. Fatima stuletnia tajemnica. Nowo odkryte dokumenty 1915–1929. Warszawa: Wydawnictwo Fronda, 2015.
 • Łaszewski, Wincenty. Niewidzialna wojna. Warszawa: Wydawnictwo Fronda, 2017.
 • Murzańska, Aleksandra. Siostra Łucja. Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2012.
 • „Oświadczenie Jego Eminencji kard. Angelo Sodano, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości”. L’Osservatore Romano wyd. pol. 9 (2000): 46–47.
 • Pach, Jan. „60. rocznica Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi”. Tygodnik Katolicki Niedziela 22 (2006): 22.
 • Płaczek, Paweł. „Ustanowienie Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie”. Kościół nad Odrą i Bałtykiem Niedziela 44 (2014): V (dodatek do Tygodnika Katolickiego Niedziela – edycja szczecińska).
 • Ratzinger, Joseph. „Komentarz teologiczny”. L’Osservatore Romano wyd. pol. 9 (2000): 47–51.
 • „Rozmowa z Siostrą Marią Łucją od Jezusa i od Niepokalanego Serca”. L’Osservatore Romano wyd. pol. 9 (2000): 45–46.
 • Siccardi, Cristina. Tajemnica Fatimy i cierpienia Kościoła. Tłum. Agnieszka Zielińska. Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2014.
 • Socci, Antonio. Czwarta tajemnica Fatimska?. Kraków: Wydawnictwo AA, 2012.
 • Socci, Antonio. Tajemnica Medjugorie. Maryja ratuje świat. Tłum. ks. Mieczysław Stebart COr, 144–147. Kraków: Wydawnictwo AA, 2012.
 • Stazione, Marcello. Anioł z Fatimy. Kraków: Wydawnictwo AA, 2015.
 • „«Tajemnica» fatimska. Pierwsza i druga część «Tajemnicy» w wersji przedstawionej przez Siostrę Łucję w «Trzecim wspomnieniu» z 31 sierpnia 1941 r., przeznaczonym dla biskupa Leirii–Fatimy” (tekst oryginalny i tłumaczenie). L’Osservatore Romano wyd. pol. 9 (2000): 42–43.
 • Tindal-Robertson, Timothy. Krew i nadzieja. Orędzie fatimskie w nauczaniu papieży. Szczecinek: Wydawnictwo Fundacja Nasza Przyszłość, 2012.
 • „Trzecia część «Tajemnicy»” (tekst oryginalny i tłumaczenie). L’Osservatore Romano wyd. pol. 9 (2000): 43–44.
 • Wspomnienia s. Łucji z Fatimy, zebrał o. Ludwik Kondor SVD. T. 1. Fatima, 2000.
 • „Wyjaśnienie «Tajemnicy». List Jana Pawła II do Siostry Łucji” (tekst oryginalny i tłumaczenie). L’Osservatore Romano wyd. pol. 9 (2000): 45.
 • Zbudniewek, Janusz. „Rola sanktuariów maryjnych w Polsce [próba historycznej interpretacji]”. Rocznik Skrzatuski 1 (2013): 47–73.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77cfa080-b0d4-471f-9598-c166563e105e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.