PL EN


2015 | 2 | 29-45
Article title

Dialog i jego konteksty społeczno-edukacyjne

Content
Title variants
EN
The Dialogue and its Social and Educational Context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dialog, będąc postacią relacji międzyludzkich, zajmuje szczególne miejsce w życiu ludzkim, społecznym, funkcjonowaniu człowieka, różnych zbiorowości ludzkich, wspólnot, instytucji. Strukturę dialogu konstytuują takie komponenty, jak: rozmowa, komunikacja międzyludzka; wzajemne otwarcie się podmiotów; rozumienie, zrozumienie rozmówcy; zbliżenie społeczno-emocjonalne; wzajemne wspomaganie się podmiotów. W tekście wyeksponowano znaczenie dialogu w procesie współpracy rodziców i nauczycieli oraz budowania poczucia bez- pieczeństwa w środowisku życia. Relacjom tych zmiennych (dialog – współpraca, dialog – poczucie bezpieczeństwa) nadaje się tutaj charakter układu synergetycznego.
EN
The dialogue as the basic form of interpersonal relations is of fundamental significance in the life of the individual and the complexity of society, is an indispensable necessity for the proper functioning of the single human being, formal and informal groups, societies and institutions. The components constituting the structure of a dialogue can be classified as follows: a)conversation, inter-personal communication; b) the mutual opening-up of the dialogue-partners; c) mutual understanding of the interlocutors; d) social and emotional rapprochement; e) mutual assistance of the conversation-partners. This paper discusses the role of the dialogue in the cooperation process parents-teachers and its importance in the development of the sense of security within the settings of life. It is assumed that the relations between these variables (dialogue- cooperation; dialogue- sense of security) underlie the same rules as components of a self-organizing (synergetic) system.
Year
Issue
2
Pages
29-45
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz. 1, UWM, Olsztyn 2000.
 • Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz. 1, wyd. VI, UWM, Olsztyn 2006.
 • Dąbrowski Z., Potrzeba bezpieczeństwa a opieka, [w:] Bezpieczeństwo dziecka w okresie transformacji ustrojowej, [red.] H. Górecka, WSP, Olsztyn 1997.
 • Folkierska A., Kształcąca funkcja pytania. Perspektywa hermeneutyczna, [w:]Odmiany myślenia o edukacji, [red.] J. Rutkowiak, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 1995.
 • Janowski A., Psychologia społeczna a zagadnienia wychowania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980.
 • Kawula S., Spirala życzliwości – od wsparcia do samorozwoju, [w:] Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia, [red.] E. Kantowicz, WSP, Olsztyn 1997.
 • Kawula S., Studia z pedagogiki społecznej, WSP, Olsztyn 1996.
 • Kawula S., Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, „Problemy Opiekuńczo--Wychowawcze” 1996, nr 1.
 • King A., Schneider B., Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać? Raport Klubu Rzymskiego, Warszawa 1992.
 • Leszczyński A.C., Refleksje o dialogu, [w:] Pytanie – dialog – wychowanie, [red.] J. Rutkowiak, PWN, Warszawa 1992.
 • Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.
 • Mellibruda J., Ja – ty – my. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.
 • Mika S., Psychologia społeczna, Wyd. IV, PWN, Warszawa 1982.
 • Niebrzydowski L., Przyjaźń i koleżeństwo młodzieży dorastającej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1983.
 • Niebrzydowski L., Płaszczyński E., Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich, PWN, Warszawa 1989.
 • Ostrowska U., Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2000.
 • Otrębska-Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1991.
 • Pachociński R., Oświata XXI wieku – kierunki przeobrażeń , Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1999.
 • Radlińska H., Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961.
 • Rutkowiak J., Dialog pedagogiczny jako warunek możliwości rozumienia, „Ruch Pedagogiczny” 1989, nr 5 – 6.
 • Rutkowiak J., O dialogu edukacyjnym. Rusztowalne kategorie, [w:] Pytanie – dialog – wychowanie, [red.] J. Rutkowiak, PWN, Warszawa 1992.
 • Segiet W., Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje, UAM, Poznań 1999
 • Słownik katolickiej nauki społecznej,[red.] W. Piwowarski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1993.
 • Słownik psychologiczny, [red.] W. Szewczuk, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 • Tarnowski J., O użyteczności niektórych kategorii personalistycznych dla pedagogiki, „Kultura i Edukacja” 1993, nr 2.
 • Tarnowski J., Na czym polega dialog? „Edukacja i Dialog” 1990, nr 3.
 • Tomaszewski T., Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa 1984.
 • Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Warszawa 2000.
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania. Urabianie osoby wychowanka, t. II, PWN, Warszawa 1973
 • Zaborowski Z., Stosunki międzyludzkie a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77cfe796-328a-4145-880d-c1f47ab5a679
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.