PL EN


2017 | 14 | 83-90
Article title

CZY W EDUKACJI JEST MIEJSCE NA BIG DATA? BILANS SZANS I ZAGROŻEŃ

Authors
Content
Title variants
EN
IS THERE ROOM FOR BIG DATA IN EDUCATION? OPPORTUNITIES AND THREATS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zyskującego coraz większą popularność zjawiska Big Data, czyli dokonywanej przez komputerowe algorytmy analizy bardzo dużych zasobów informacji w celu otrzymania jeszcze okładniejszego opisu wycinka rzeczywistości, którego te informacje dotyczą. Autor przedstawia przykłady zastosowania tego narzędzia do opisu różnych aspektów edukacji, zestawiając ze sobą potencjalne korzyści i zagrożenia, jakie Big Data ze sobą niesie.
EN
The article concerns the increasingly popular phenomenon of Big Data, that is using complicated computer algorithms for the analysis of very large portion of information resources in order to obtain even more detailed description of fragments of reality, to which the information relates. The author gives examples of the use of this tool to describe the various aspects of education, comparing with each other the potential benefits and risks that Big Data brings.
Keywords
Year
Issue
14
Pages
83-90
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Castells, M. (2013) (1996 – wyd. I). Społeczeństwo sieci. Warszawa.
 • Czopek, J. i Wasylewicz, M. (2015). Miejsce i rola Internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej. W K. Denek, A. Kamińska i P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu. Sosnowiec.
 • Daniel, B. (2015). Big Data and analytics in higher education: Opportunities and challenges. British Journal of Educational Technology, 46/5.
 • Davenport, T., Barth, P. i Bean, R. (2012). How „Big Data” is different, Sloan Review. Pobrano z lokalizacji: http://www.sloanreview.mit.edu/the-magazine/2012-fall/54104/how-big-data-is-different
 • Hilbert, M. (2016). Big Data for Development: a Review of Promises and Challenges. Development Policy Review, 34/1.
 • Hilbert, M. i Lopez, P. (2012). How to Measure the World’s Technological Capacity to Communicate, Store and Compute Information?. International Journal of Communication 2012, 6.
 • Kosinski, M., Wang, Y., Lakkaraju, H. i Leskovec, J. (2016). Mining Big Data to Extract Patterns and Predict Real-Life Outcomes. Psychological Methods, 21/4.
 • Kumar, V.S., Kinshuk, D., Somasundaram, T.S., Boulanger, D., Seanosky J. i Vilela, M.F. (2015). Big Data Learning Analytics: a New Perspective. W D. Kinshuk i R. Huang (red.) Ubiquitous Learning Environments and Technologies, Berlin.
 • Mayer-Schönberger, V. i Cukier, K. (2014). Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa.
 • Marcus, J. (2004). Amazonia: Five Years at the Epicenter of the Dot.Com Juggernaut. New York.
 • Norvig, P. (2010). The Unreasonable Effectiveness of Data. Pobrano z lokacji: https://www.youtube.com/watch?v=yvDCzhbjYWs
 • Schleicher, A. (2013). Big Data and PISA. Pobrano z lokalizacji: http://oecdeducationtoday.blogspot.co.nz/2013/07/big-data-and-pisa.html?m=1
 • Selwyn, N. (2015). Data entry: towards the critical study of digital data and education. Learning, Media and Technology, 40/1.
 • Xian, H. i Madhavan, K. (2014). Anatomy of Scholarly Collaboration in Engineering Eductaion: a Big-Data Bibliometric Analysis. Journal of Engineering Education 2014, 103/3.
 • Youyou, W., Kosinski, M. i Stillwell, D. (2015). Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans, Proceedings of the National Academy of Sciences, 112/4.
 • IBM Big Data and Analytics Hub. (2015). Pobrano z lokalizacji: http://www.ibmbigdatahub.com/infographic/four-vs-big-data
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77d18014-4a76-45fa-b096-814c3e953675
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.