PL EN


2015 | 1/2015 (50), t.1 | 238-256
Article title

Rola łańcuchów przemysłowych w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw średnio wysokiej i wysokiej techniki w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The role of industry linkages in stimulating innovation activity of medium-high and high technology enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badania, którego celem jest porównanie wpływu liczebności pionowych powiązań przemysłowych oraz przynależności do łańcucha dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu średnio wysokiej i wysokiej techniki w Polsce. Celem drugorzędnym jest ustalenie, czy i w jaki sposób wzrost techniki przyczynia się do zmiany charakteru badanego wpływu. Hipotezą badawczą jest założenie, że procesy innowacyjne występujące w przemyśle średnio wysokiej i wysokiej techniki są silnie zdeterminowane intensywnością i charakterem tworzonych związków i przynależnością do łańcucha dostaw. Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych należących do sektora średnio wysokiej i wysokiej techniki, charakteryzuje innowacje na poziomie firmy i uwzględnia dyfuzję do poziomu „nowość dla firmy”. Badanie obejmuje 1355 przedsiębiorstw przemysłowych, w tym 374 przedsiębiorstw wysokiej techniki. Część metodyczna analiz wykorzystuje modelowanie probitowe, dzięki któremu można określić szansę zajścia danego działania innowacyjnego w zależności od liczby grup dostawców lub odbiorców przemysłowych oraz przynależności do łańcucha dostaw.
EN
The article presents the results of a study which aims to compare the effect of the number of industrial vertical linkages and participation in the supply chain on innovation activity of medium-high and high technology industries in Poland. The main research hypothesis is the assumption that innovation processes in the group of enterprises representing both MHT and HT industries together are strongly determined by the intensity and nature of the linkages and membership in the supply chain. The scope of the survey relates to innovation among medium-high and high-technology sectors, concerns innovation at the firm level and takes into account the diffusion to the “new to the company.” The survey covers 1,355 industrial enterprises including 374 companies representing high technology sector. The methodological part of the study uses probit modeling that enables to identify the probability of occurrence of innovation activity.
Keywords
Year
Pages
238-256
Physical description
Dates
published
2015-01-20
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
References
 • Ahuja, G. (2000). Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study. Administrative Science Quarterly, 45.
 • Barczak, B. i Walas-Trębacz, J. (2011). Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w ramach sieci dostaw. International Journal of Management and Economics, 32.
 • Baum, J.A.C., Calabrese, T. i Silverman, B.S. (2000). Don’t Go It Alone: Alliance Network Composition and Startups’ Performance in Canadian Biotechnology. Strategic Management Journal, 21.
 • Bellamy, M.A. i Basole, R.C. (2013). Network Analysis of Supply Chain Systems: A Systematic Review and Future Research. Systems Engineering, 16 (2).
 • Cao, M. i Zhang, Q. (2011). Supply Chain Collaboration: Impact on Collaborative Advantage and Firm Performance. Journal of Operations Management, 29 (3).
 • Chang, S., Chen, R., Lin, R., Tien, S. i Sheu, C. (2006). Supplier Involvement and Manufacturing Flexibility. Technovation, 26.
 • Christensen, C.M. i Bower, J.L. (1996). Customer Power, Strategic Investment, and the Failure of Leading Firms. Strategic Management Journal, 17.
 • Cooper, M.C., Lambert, D.M. i Pagh J.D. (1997). Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. The International Joumal of Logistics Management, 8 (1).
 • Granovetter, M.S. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78 (6).
 • Granovetter, M.S. (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological Theory, (1).
 • GUS. (2013). Nauka i technika w 2012 r. Warszawa: GUS.
 • Hatzichronoglou, T. (1996). Revision of the High-technology Sector and Product Classification. Paris: OECD.
 • Jayaram, J. i Pathak, S. (2013). A Holistic View of Knowledge Integration in Collaborative Supply Chains. International Journal of Production Research, 51 (7).
 • Kim, Y., Choi, TY, Yan, T. i Dooley, K. (2011). Structural Investigation of Supply Networks: A Social Network Analysis Approach. Journal of Operations Management, 29 (3).
 • Lipiec-Zajchowska, M. (red.). (2003). Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria. Warszawa: C.H. Beck.
 • Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • McEvily, B. i Zaheer, A. (1999). Bridging Ties: A Source of Firm Heterogeneity in Competitive Capabilities. Strategic Management Journal, 20.
 • Nowicka, K. (2011). Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6).
 • OECD. (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: OECD.
 • Owen-Smith, J. i Powell, W.W. (2004). Knowledge Networks as Channels and Conduits: The Effects of Spillovers in the Boston Biotechnology Community. Organization Science, 15.
 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystki (tom 2). Kraków: Statsoft.
 • Świadek, A. (2008). Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Von Hippel, E. (1988). The Sources of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 • Welfe, A. (1998). Ekonometria. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wynstra, J.Y.F. (1998). Purchasing Involvement in Product Development. Doctoral Thesis. Eindhoven: Eindhoven Centre for Innovation Studies, Eindhoven University of Technology.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77d7a5ed-0713-4c23-8609-efc0ade7fdfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.