PL EN


2013 | LXXXVIII (88) | 293-312
Article title

Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego regionów federacji rosyjskiej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Differentiation of economic development for the regions of the Russian Federation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of this article is an analysis of the spatial differentiation of economic development for the regions of the Russian Federation with five basic macroeconomic variables, namely: unemployment rates registered, investment per capita, GDP per capita, per capita assets and wages in the years 2000–2009. The work reflects on 79 regions of the Russian Federation, and the data used for the analysis comes from the Russian Statistical Office (Федеральная служба госу дарственной статистики – Росст ат; www.gks.ru). The basic method of the analysis is based on the taxonomic index Euclidean. The spatial differentiation of the regional development of the Russian Federation shows the specificity and nature of Russian economy. The analysis leads to the conclusion that in terms of the variables analyzed the most developed regions are industrial and commercial, while the least developed regions have agricultural character.
Year
Volume
Pages
293-312
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Instytu Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Dykas P., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów województwa podkarpackiego, SPE 2010/LXXX.
 • Majewski S., Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, Wiad. Stat. 1999/8.
 • Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics 1956/70/ 1.
 • Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999–2006, Gosp. Nar. 2008/7–8.
 • Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wyd. PTE, Warszawa 2005.
 • Tokarski T., Jabłoński Ł., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, SPE 2010/ LXXXI.
 • Strony internetowe
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej [Institut territorialnogo płanirowanija], Институт территориального планирования, www.urbanica.spb.ru
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego FR [Ministierstwo riegionalnogo razwitija Rossijskoj Fiedieracii], Министерство регионального развития Российской Федерации, www.minregion.ru
 • Rosyjski Urząd Statystyczny [Fidieralnaja służba gosudarstwiennoj statistiki – Rosstat], Федеральная служба государственной статистики – Росстат, www.gks.ru
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77e1b10e-a481-4917-a3f3-783192cfe6cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.