PL EN


2013 | 1(11) | 78-88 (11)
Article title

MARKA REGIONU NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Content
Title variants
EN
REGIONAL BRANDING – THE CASE OF LUBELSKIE VOIVODSHIP
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper is dedicated to an aspect of territorial marketing which is called region branding. It focuses on the branding of the lubelskie voivodship. The Lubelskie is clas-sified in the public discourse as one of the „inherently backward” regions in Eastern Poland. As such, it has been subject to discursive stigmatization and institutional dis-crimination. Its case exemplifies processes of orientalism that were triggered in the country after the systemic change and – concerning the regions – reinforced after the institutionalization of new „big” regions in 1999. In the paper, the official strategy of branding Lubelskie is analyzed. The aim is to identify the ways in which the stigma of its „eastern backwardness” is treated in order to produce a new, positive and attractive image of this region to be promoted and sold as its competitive brand.
Year
Issue
Pages
78-88 (11)
Physical description
Contributors
 • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Balcerowicz L., 2010, Po co pełzać, lepiej biec, „Gazeta Wyborcza” (http://www. wyborcza.biz/biznes/1,103130,7376308,Balcerowicz_Po_co_pelzac_lepiej_biec.html, sprawdzone 28.01.2011).
 • Buchowski M., 2006, The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother, „Anthropological Quarterly”, 79(3).
 • Bujara M., 2010, Strategia marki i promocji województwa. Na razie Podkarpacia nie ma (http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,8347175,Strategia_marki_i_promocji_ wojewodztwa_Na_razie_Podkarpacia.html, sprawdzone 27.09.2012).
 • Ekspertyzy do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (http://www.polskawschodnia.gov.pl, sprawdzone 25.05.2011).
 • Gąsior-Niemiec A., Szomburg J., Zarycki T., 2008b, Jakich regionów potrzebujemy, jak je tworzyć? [w:] Jak tworzyć regiony z krwi i kości? (seria Wolność i Solidarność, nr 6), red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Głuchowski P., 2013, Polska B potrzebuje elity z importu (http://wyborcza.pl/piatek ekstra/1,130284,13140154,Polska_B_potrzebuje_elity_z_importu.html, sprawdzone 03.01.2013).
 • Gorzelak G., 2003, Wschodnia ściana płaczu, „Polityka” nr 2(2383) z 11 stycznia 2003 r.
 • Knecht Z., 2006, Public relations w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa.
 • LookAt., 2008, Strategia marki Lubelskie na lata 2008–2020, b.m.
 • Maciejewicz P., 2013, Pogłębiają się różnice pomiędzy najbogatszym a najbiedniej-szym regionem w Polsce (http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,13101621, Poglebiaja_sie_roznice_pomiedzy_najbogatszym_a_najbiedniejszym.html, spraw-dzone 20.01.2013).
 • Markowski T., 1997, Miasto jako produkt – wybrane aspekty marketingu miasta [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Do-mański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rojek R., 2007, Marka narodowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Said E., 1978, Orientalism, Pantheon Books, New York.
 • WYG International, 2009, Założenia wieloletniego planu promocji marki województwa podlaskiego, b.m.
 • Zarycki T., 2011, Orientalism and Images of Eastern Poland [w:] Europe. Discourses from the Frontier, red. A. Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77e23167-8ffa-4261-9713-6de6102249b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.