PL EN


2015 | 18 | 3(68) | 41-52
Article title

Korporacje czy wspólnoty – przypadek czy świadomy wybór pracownika?

Title variants
EN
Corporation or community – employee’s random selection or mindful choice?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacje gospodarcze, niezależnie do stawianych im celów biznesowych, służą także rozwojowi więzi społecznych. Relacje pomiędzy pracownikami, przełożonymi i podwładnymi, a także załogą i kierownictwem firmy są efektem mniej lub bardziej otwarcie głoszonych i przestrzeganych reguł postępowania, są także kształtowane przez wzajemne oczekiwania. Poziom zaspokojenia oczekiwań odzwierciedlany jest poprzez dopasowanie człowiek–organizacja. Artykuł charakteryzuje dwa wybrane typy organizacji gospodarczych, określanych jako „korporacje” oraz „wspólnoty”. Celem jest pokazanie różnic pomiędzy oboma rodzajami firm z punktu widzenia pracownika oraz wskazanie na rodzaje potencjalnego niedopasowania. Artykuł ma charakter empiryczny, zastosowano dwie metody badawcze o charakterze jakościowym: wywiady pogłębione oraz eksplorację danych.
EN
Economic organizations, regardless of their business objectives, serve also the development of social bonds. Relations between employees, supervisors and subordinates, as well as the crew and the company’s management are the result of more or less openly proclaimed and respected rules. They are also formed by mutual expectations. The level of satisfaction of expectations is described by a person–organization fit. The article characterizes two types of business organizations, referred to as "corporations" and "communities". Its aim is to show the differences between both types of companies from employees’ point of view and to indicate the types of potential mismatch. The paper is empirical, based on two methods of qualitative research: in-depth interviews and data mining.
Year
Volume
18
Issue
Pages
41-52
Physical description
Dates
published
2015-11
Contributors
  • Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot, Pland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77e24f09-5052-4d17-a491-2d657f84b871
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.