PL EN


2014 | 178 | 24-34
Article title

Koncepcja ubezpieczenia upraw rolnych od szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną w polskim obszarze terytorialnym

Content
Title variants
EN
The Concept of Insurance of Agricultural Crops from Damage Caused by Game in Polish Territorial Area
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland, there are many species of game animals. These animals are causing damage to crops. This article aims to propose a compulsory insurance of agricultural crops from damage caused by game. The article describes the size of the occurrence and the damage liquidation procedures.
Year
Volume
178
Pages
24-34
Physical description
Contributors
References
 • Dane Agencji Nieruchomości Rolnych, Dyrekcji Lasów Państwowych i Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Leśnictwo, 2006. GUS, Warszawa, tab. 9/138, s. 162.
 • Flis M., 2008: Procedura szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta w uprawach rolniczych. "Biuletyn IHAR", 248.
 • Flis M., 2009: Wielkość szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach rolniczych w obwodzie łowieckim polnym w latach 1998-2000 i 2008-2009. "Biuletyn IHAR", 254.
 • Gaweł J., 2006: OC kół łowieckich. "Łowiec Polski", 3.
 • Radecki W., 2010: Prawo łowieckie, komentarz. Wydanie III zaktualizowane. Stan prawny na 31.12.2010. Difin, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw, 2009. GUS, Warszawa, tab. 3 (180).
 • Szkody łowieckie - uwarunkowania i możliwości zapobiegania, 2005. Instytut Ochrony Roślin, Poznań.
 • Szymankiewicz N., 2008: Myśliwi w gorszej pozycji. "Łowiec Polski", 9.
 • Trębska L., 2006: Sukces ubezpieczeń. "Łowiec Polski", 3.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 lipca 2007 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (DzU nr 144, poz. 1010).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat za szkody w uprawach i płodach rolnych (DzU nr 126 z 9 sierpnia 2002 r., poz. 1081).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (DzU 2010, nr 45, poz. 272).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77e25398-f801-4943-b3ea-9368e6022ecf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.