PL EN


2015 | 16 | 203-216
Article title

Rola rodziców i nauczycieli w edukacji medialnej

Authors
Content
Title variants
EN
The function of parents and teachers in children’s media education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes and highlights the function of parents and teachers in media education of children who are the youngest users of media. There are goals and tasks of media education and teachers media competences presented in the article. Referring to the core curriculum the author presents the content of media education at nursery and primary schools. Solutions for media literacy in family and school proposed by the literature are presented in the article. There is a great need of teaching children the rational and proper way of using media and practicing media education at school and in family house as they are two environments closest for children.
Year
Volume
16
Pages
203-216
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych, al. Wojska Polskiego 69, 65-763 Zielona Góra, Polska
References
 • Andrzejewska A., Agresja w filmach rysunkowych dla dzieci – aspekty psychologiczne i pedagogiczne, [w:] Cyber świat. Możliwości i zagrożenia, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Warszawa 2009.
 • Białkowski A., red., Standardy edukacji kulturalnej, Materiały do konsultacji środowiskowych, Warszawa 2008.
 • Braun-Gałkowska M., Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1995, nr 6
 • Drzewiecki P., Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej?, Otwock-Warszawa, 2010.
 • Huk T., Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły, Kraków 2011.
 • Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Białystok 2000
 • Izdebska J., Rodzina. Dziecko. Telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok 2001.
 • Juszczyk S., Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej [w:] Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, tom 2, 2007 Warszawa.
 • Kaczmarek A., Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia, „Kultura – Media – Teologia”, 2013, nr 13.
 • Kołodziejczyk A., Wczesna edukacja medialna w rodzinie. Uwarunkowania rodzicielskich form mediacji korzystania z mediów, „Edukacja” 2013, nr 3 (123)
 • Kossowski P., Telewizja w życiu współczesnego dziecka wielkomiejskiego [w:] Pedagogika społeczna – kręgi poszukiwań, red. A. Przecławska, Warszawa 1996.
 • Lansado N., Pietra G., Gry komputerowe, Internet, telewizja, Kraków 2006.
 • Osmańska-Furmanek W., Furmanek M., Pedagogika mediów, [w:] Pedagogika, tom 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. 2014r., poz. 803).
 • Siemienicki B., Media w świecie postmodernistycznym a edukacja [w:] Media w edukacji – szanse i zagrożenia, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń 2008
 • Siemieniecki B., Przedmiot i zadania mediów w edukacji [w:] Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, tom 1, Warszawa 2007
 • Słysz A., Arcimowicz B., Przyjaciele w Internecie, Gdańsk 2009.
 • Strykowski W., Kompetencje medialne: pojecie, obszary, formy kształcenia [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Media a edukacja, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań 2004.
 • Strykowski W., Komputer przedmiotem zainteresowań pedagogiki medialnej, Kraków, 2005, http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2005/strykows.pdf, (19.12.2014).
 • Strykowski W., Kąkolewicz M., Ubermanowicz S., Kompetencje nauczycieli edukacji medialnej, „Neodidagmata” 2008, nr 29/30.
 • Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk 2007.
 • Young K., Klausing P., Uwolnić się z sieci. Uzależnienie od Internetu, Katowice 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-189-4
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77e3d0ac-373f-48db-98e2-8b7c3f2b2138
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.