PL EN


2015 | 16 | 141-148
Article title

Struktury krzemionkowo-metaliczne – możliwości potencjalnych zastosowań

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spośród licznej grupy nanomateriałów szczególną uwagę zwracają nanonapełniacze o właściwościach bakteriostatycznych oraz biobójczych, które stosowane są w tworzywach polimerowych, powłokach, farbach, materiałach medycznych czy tkaninach powlekanych. Krzemionkę o budowie sferycznej, zawierającej różne ilości immobilizowanego nanosrebra, otrzymywano metodą zol – żel w połączeniu z dwustopniową modyfikacją SiO2. Głównymi czynnikami decydującymi o zamierzonym efekcie syntezy jest pH mieszaniny reakcyjnej, szybkość mieszania oraz temperatura. Proponowany sposób otrzymywania krzemionki modyfikowanej nanosrebrem (SiO2-Ag) jest konkurencyjny w stosunku do konwencjonalnych ze względu na unikatowe właściwości tych materiałów. Wbudowanie nanosrebra w strukturę nanokrzemionki zapewnia uzyskanie jej trwałej nanostruktury, co w konsekwencji umożliwia doskonałe zdyspergowanie nanocząstek w osnowie polimerowej. Powtarzalne właściwości nanokrzemionki są zgodne z oczekiwaniami i gwarantują przy tym wysoką jakość otrzymywanych produktów. Aktywność antymikrobową otrzymanych materiałów oceniano wobec bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus oraz Salmonella typhimurium. Nanometryczny rozmiar cząstek wpływa na zwiększenie ich aktywności biologicznej i chemicznej. Wskazuje to na wzmożoną skuteczność nanocząstek wobec mikroorganizmów.
EN
Nanomaterials, especially with antimicrobial properties (e.g. coatings and nanocomposites) are presently in great demand with increasing interest for application due to their diversity, unique properties, and seemingly limitless uses. They are currently in commercial use and new ones keep coming on the market. Our study is related to a new group of nanomaterials, namely silica nanospheres containing immobilized silver NPs (Ag-SiO2), which can be successfully used as a fascinating nanofillers in preparation new class of nanocomposites, additives for architectural paints and impregnates. The original synthesis method of spherical silica nanoparticles (NPs) with immobilized silver NPs allows preparation of uniform and size controllable nanoparticles with improved microbiological activity of the Ag-SiO2 containing composite powders. Due to extensive works that are being conducted in our laboratories, mainly based on optimization and modification of silica matrices we achived of a potential novel class of materials with unique antimicrobial properties. Simple and reliable manufacturing technology (sol-gel) for the production of silica containing immobilized nanosilver offers a possibility to control size and uniformity of nanospheres. The properties of obtained by this method silica nanopowders containing immobilized nanometric silver particles are important in the use of such powders as components of polymer nano and micro composites used in conditions favoring growth of bacteria and fungi. They prevent the growth of bacteria in moistened compartments on polymers nanocomposites. Microbilogical examination were performed for Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium. The antimicrobial efficiency of these materials increase with decreasing their particle size due to their larger specific area.
Year
Issue
16
Pages
141-148
Physical description
Dates
published
2015-03
Contributors
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie
References
 • Jeziórska, R., Zielecka M., Szadkowska, A., Wenda M., Tokarz, L., 2012, Kompozyty polimerowo-drzewne polietylenu dużej gęstości z nanokrzemionką zawierającą immobilizowane nanocząstki srebra, „Polimery”, 57, 3, s. 192-203
 • Pulit, J., Banach, M., Kowalski, Z., 2011, Właściwości nanocząstek miedzi, platyny, srebra, złota i palladu, ,,Czasopismo techniczne. Chemia z. 2-Ch”, zeszyt 10
 • Sobczak, J., 2003, Wybrane aspekty nanotechnologii nanomateriałów, „Kompozyty (Composites)” s. 385-391
 • Zielecka, M., Bujnowska, E., Kępska, B., Wenda, M., Piotrowska, .M., 2011, Antimicrobial additives for architectural paints and impregnates, “Progress in Organic Coatings” 1-2(72), s. 193-201
 • Zielecka, M., Bujnowska E., Wenda, M., Jeziórska, R., Cyruchin, K., Pytel, A., B, Kępska., (IChP), 2010, PL. Patent P–390296, , PCT/PL2011/000008
 • Zielecka, M., Jeziórska, R., Bujnowska, E., Kępska, B., Wenda, M., 2012, Nanonapełniacze krzemion-kowe z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem lub nanomiedzią, wytwarzane metoda zol-żel, „Polimery”, 57, 3, s. 177-182
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77ecdb2f-00ee-4802-8d51-155acf930a6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.