PL EN


2014 | 166 | 159-168
Article title

Problemy i wyzwania zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w regionie śląskim

Authors
Content
Title variants
EN
Problems and Challenges of Sustainable Water Management and Sewage Disposal Systems in the Silesia Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Silesia is a region where many environmental problems are focused. In this context, it is important to keeping the water management and sewage disposal systems based on the principles of sustainable development. This approach guarantees a creation of social, environment and economy friendly systems. The main purpose of this article is to identify the features of sustainable water management and sewage disposal systems and fundamental problems and activities of the Silesian region in this regard.
Year
Volume
166
Pages
159-168
Physical description
Contributors
References
  • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, witryna internetowa, http://www.gpw.katowice.pl/.
  • Januchta-Szostak A., Usługi ekosystemów wodnych w miastach, "Magazyn Zrównoważony Rozwój - Zastosowania" 2012, nr 3. Fundacja Sendzimira, Kraków 2012.
  • Kania J., Kołton M., Koncepcja zasilania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi powiatu olkuskiego z systemu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., Olkusz, 20.09.2012, www.gliwice.rzgw.gov.pl.
  • Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
  • Lorek A., Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i krajach UE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
  • "Magazyn Zrównoważony Rozwój - Zastosowania" 2010, nr 1: Rozwój Lokalny, Fundacja Sendzimira, Wrocław 2010.
  • Owczarek-Nowak E., Gospodarka wodno-ściekowa w województwie śląskim, "Przegląd Komunalny" 2006, dodatek specjalny nr 3.
  • Stan środowiska w woj. śląskim w 2011 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2012.
  • Śląski Klaster Wodny, witryna internetowa, http://www.klasterwodny.pl/.
  • Załącznik do Uchwały nr 2521/186/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.09.2012 r., http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2012/09/17/1347871665.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77ed33b7-096e-4935-9b99-20cdf5c8425b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.