PL EN


2017 | 470 | 9-18
Article title

Świadomość ekologiczna mieszkańców województwa dolnośląskiego w świetle badań ankietowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Realizacja idei zrównoważonego rozwoju jest jednym z kierunków, które obrała Polska, co wyraża w licznych deklaracjach i aktach politycznych. Jednak wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego nie tylko powinno się odbywać na poziomie państwa i jednostek samorządowych, ale przede wszystkim przejawiać się w świadomości ekologicznej każdego człowieka. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących świadomości ekologicznej osób zamieszkujących województwo dolnośląskie z uwzględnieniem podziału na mieszkańców obszarów wiejskich oraz małych i dużych miast regionu. Celem badań było określenie stopnia realizacji społecznego wymiaru koncepcji rozwoju zrównoważonego w badanym regionie, który określa się między innymi poprzez świadomość ekologiczną jego mieszkańców. Porównanie odpowiedzi respondentów w poszczególnych grupach pozwoliło na wskazanie podobieństw i różnic w postawach proekologicznych wynikających z miejsca zamieszkania. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań dokonano oceny stopnia realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie społeczeństwa.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77eeda3e-25b0-4f78-be4d-b43fa1cb6511
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.