PL EN


2017 | 4 | 107-112
Article title

Metatext in the Discourse of the Theory of Text, Stylistics and Pragmalinguistics

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
4
Pages
107-112
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Bachtin M., 1970: Problemy poetyki Dostojewskiego. Modzelewska N., trans. Warszawa.
 • Bachtin M., 1986: Estetyka twórczości słownej. Ulicka D., trans. Warszawa.
 • Czapliński P., 1997: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996. Kraków.
 • Dobrzyńska T., 1974: Delimitacja tekstu literackiego. Wrocław.
 • Dobrzyńska T., 1978: Delimitacja tekstu pisanego i mówionego. In: Mayenowa M.R., ed.: Tekst. Język. Poetyka. Wrocław–Gdańsk.
 • Dobrzyńska T., 1993: Tekst. Próba syntezy. Warszawa.
 • Dobrzyńska T., forthcoming: Od niespójności do (super)koherencji. Rola metatekstu w utworze literackim. In: Pajdzińska A., Tokarski R., eds.: Semantyka tekstu artystycznego. Lublin.
 • Ducrot O., 1989: Zarys polifonicznej teorii wypowiadania. Dutka A., trans. „Pamiętnik Literacki” No. 2.
 • Duszak A., 1998: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa.
 • Genette G., 1992: Palimpsesty. Milecki A., trans. In: Markiewicz H.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Vol. 4, part 2. Kraków.
 • Grochowski M., 1983: Metatekstowa interpretacja parentezy. In: Dobrzyńska T., Janus E., eds.: Tekst i zdanie. Wrocław.
 • Grzenia J., 1999: Język poetycki jako struktura polifoniczna. Katowice.
 • Harweg R., 1968: Pronomina und Textkonstitution. München.
 • Ingarden R., 1960: O dziele literackim. Turowicz J., trans. Warszawa.
 • Kalaga W., 1996: Interpretacja i ontologia. „Teksty Drugie” No. 1.
 • Kalaga W., forthcoming: Metateksty genologii: tropy nomadyczne.
 • Kałkowska A., 1996: Poziomy tekstu czyli polifonia druga. In: Gajda S., Balowski M., eds.: Styl i tekst. Opole.
 • Kawka M., 1990: Metatekst w tekście narracyjnym (na przykładzie współczesnych utworów literatury dla dzieci). Kraków.
 • Kita M., 1996: Funkcja metalingwistyczna “na co dzień”. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” No. 7/8.
 • Markiewicz H., 1989: Polifonia, dialogiczność, dialektyka. Bachtinowska teoria powieści. In: Idem: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa.
 • Mayenowa M.R., 1974: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wrocław.
 • Ożóg K., 1990: Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia. Kraków.
 • Ożóg K., 1991: Elementy metatekstowe ze składnikiem ‘mówię’ w polszczyźnie mówionej. In: Język a Kultura IV. Wrocław.
 • Scholes R., 1983: Metaproza. Kołyszko A., trans. In: Lewicki A., selection, trans. introduction: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne. Warszawa.
 • Starzec A., 1999: Współczesna polszczyzna popularnonaukowa. Opole.
 • Tannen D., 1986: That’s not What I Meant! New York.
 • Urbańczyk S., ed., 1992: Encyklopedia języka polskiego. Wrocław–Kraków.
 • Wierzbicka A., 1971: Metatekst w tekście. In: Mayenowa M.R., ed.: O spójności tekstu. Wrocław
 • Witosz B., 1996: Metatekst w utworze literackim. Problemy teoretyczne. In: Czaplejewicz E., Kasperski E., eds.: Literatura a heterogeniczność kultury. Warszawa.
 • Witosz B., 2000: Od opisu realistycznego do metaopisu (o narastaniu świadomości gatunkowej tekstu deskrypcji w literaturze). In: Ostaszewska D., ed.: Gatunki mowy i ich ewolucja. Vol. 1. Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77f56252-8b32-4097-ad78-8bed35743b6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.