PL EN


2017 | 1 | 11-31
Article title

Komentarz do art. 6—9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Content
Title variants
EN
Comment on Art. 6—9 of Mining and Geological Act
RU
Комментарий к ст. 6—9 закона от 9 июня 2011г. «Геологическое и горное право»
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Art. 6 contains over twenty definitions of key terms of the GMA; Art. 7 provides that the mining and geological activity must not violate the use of the land, determined first of all by the local development plans and the acts of law; according to Art. 8 decisions referring to the marine waters must be agreed with marine authorities and determines who the are; Art. 9 provides that, if the cooperating authority does not take a solution within the time provided by law, it shall be presumed that it does not object to the decision sought.
RU
Ст. 6 содержит дефиниции более 20 ключевых понятий из области обсуждаемого закона; Ст. 7 предусматривает, что регулируемая им деятельность не может нарушать назначения недвижимости; В соответствий со ст. 8, решения касающиеся морских вод требуют согласования с органами морской администрации по указанной в ней ведомственности этих органов; Ст. 9 предусматривает, что если взаимодействующий орган в определённый срок не выразит свое мнение, предполагается отсутствие возражения.
Year
Issue
1
Pages
11-31
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Dobrowolski G.: Współdziałanie z organem wykonawczym gminy w postępowaniu koncesyjnym (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze). „PrzeglądUstawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 10.
 • Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Red. G. Bieniek. T. 1. Warszawa 2002.
 • Lipiński A., Lipińska K.: New Polish Geological and Mining Law. „Polish Yearbook of Environmental Law” [Toruń] 2011, s. 57—84.
 • Lipiński A.: Niektóre problemy planowania przestrzennego w związku z działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym. „Studia Iuridica Agraria” 2012, T. 10, s. 170—184.
 • Lipiński A.: Niektóre problemy współuczestnictwa organów administracji w procedurach regulowanych prawem geologicznym i górniczym. „Finanse Komunalne” 2013, nr 9, s. 64—68.
 • Lipiński A.: Uchwalenie nowego prawa geologicznego i górniczego. „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2011, nr 2, s. 13—21.
 • Lipiński A.: Zakres i przedmiot prawa geologicznego i górniczego. W: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia. Red.G. Dobrowolski, G. Radecki. Katowice 2014, s. 11—21.
 • Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2015.
 • Schwarz H.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. T. 1. Wrocław 2013.
 • Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2016.
 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-3431
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77f8f187-2e44-4f44-960e-2746e775f71b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.