Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 3 | 32-43

Article title

Kompetencje społeczne a ryzyko w sporcie

Content

Title variants

EN
Social competences and risk in sport

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy zaprezentowano wpływ wybranych zmiennych, jak wiek, dłgość stażu, efektywność oraz poziom kompetencji społecznych na ilość decyzji ryzykownych w piłce ręcznej. Trzyletnie badania wskazały wpływ poziomu kompetencji społecznych na wynik sportowy.
EN
In the article was presented an influence of chosen variables: age, internship, effectiveness, level of social competence and amount of risky decisions in handball. Three-year-old examinations showed the income level of social competence influence on the sports result.

Year

Volume

12

Issue

3

Pages

32-43

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet SWPS w Poznaniu

References

 • Antczak J., Adam Wójcik Rzut bardzo osobisty, Wydawnictwo Sine Qua Non, Kraków 2013.
 • Ferris T., 4-godzinny tydzień pracy, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2011.
 • Goszczyńska M., Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1997.
 • Jarvis M., Psychologia sportu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Kochanowski M., „Umiejętność podejmowania decyzji ryzykownych, a efektywność w sporcie”, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016.
 • Makarowski R., Czynnik ludzki w katastrofach i wypadkach lotniczych w lotnictwie cywilnym w Polsce w latach 1990-1999, [w:] K. Popiołek (red.), Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy, Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2001.
 • Makarowski R., Granice ryzyka paradygmat psychologiczny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 • Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2011.
 • Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 • Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., Inwentarz osobowości NEOFFI Costy i McCrae, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.
 • Zimbardo P., Johnson R., McCann V., Psychologia kluczowe koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2015-roku,3,22.html (dostęp: 24.09.2016).
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_wypadki_przy_pracy_2008r.pdf (dostęp: 20.09.2016).
 • http://www.newsweek.pl/sport/kim-jest-zbigniew-brodka-zbigniew-brodka-sylwetka-biografia-soczi-2014-lyzwiarstwo-szybkie-newsweek-pl,artykuly,280884,1.html (dostęp: 23.09.2016).
 • http://www.sport.pl/londyn2012/1,125850,12251360,Londyn_2012__Pchniecie_kula__Tomasz_Majewski_obronil.html (dostęp: 23.09.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-77fd164f-3c2f-4826-9a2c-b3b2e5bd96ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.