Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(66) | 63-73

Article title

Przedmałżeńska kohabitacja a jakość relacji małżeńskich

Content

Title variants

EN
Pre-marriage cohabitation versus quality of matrimonial relations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badań zagranicznych poświęconych związkowi kohabitacji przedmałżeńskiej z jakością małżeńską. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób kohabitacja koreluje z jakością małżeńską? Na podstawie przeglądu wybranych wyników badań stwierdzono, że związki nieformalne w istotny sposób korelują z niskim poziomem jakości małżeńskiej. Tylko w jednym, spośród wszystkich prezentowanych wyników opracowań naukowych, ustalono istotny związek pierwszego, pozamałżeńskiego stosunku seksualnego z wysokim poziomem relacji partnerskich w przyszłym małżeństwie.
EN
The aim of the article is to present chosen foreign research results on the relation between pre-marriage cohabitation and marriage quality. An attempt at answering the following question was made: does cohabitation correlate with marriage quality? If yes, how? On the basis of review of chosen research results it was found that informal relations significantly correlate with low level of marriage quality. Among all the presented research results only one established a link between pre-marriage sexual act and high level of partner relations in future marriage.

Year

Issue

Pages

63-73

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Opolski Instytut Nauk Pedagogicznych Katedra Pedagogiki Społecznej ul. Oleska 48, 45-052 Opole

References

 • 1. Allen S.M., Kalish R.A. (1984), Professional Women and Marriage, „Journal of Marriage and the Family”, 46(2), s. 375–382.
 • 2. Baxter J., Haynes M., Hewitt B. (2010), Pathways into marriage: Cohabitation and the domestic division of labour, „Journal of Family Issues”, 31(11), s. 1507–1529.
 • 3. Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.
 • 4. Bennett N.G., Blanc A.K., Bloom D.E. (1988), Commitment and the modern union: Assessing the link between premarital cohabitation and subsequent marital stability, „American Sociological Review”, 53(1), s. 127–138.
 • 5. Booth A., Johnson D. (1988), Premarital cohabitation and marital success, „Journal of Family Issues”, 9(2), s. 255–272.
 • 6. Cate R. M., Long E., Angera J.J., Draper K. K. (1993), Sexual Intercourse and Relationship Development, „Family Relations”, 42(2), s. 158–163.
 • 7. Cohan C.L., Kleinbaum S. (2002), Toward a greater understanding of the cohabitation effect: Premarital cohabitation and marital communication, „Journal of Marriage and Family”, 64(1), s. 180–192.
 • 8. DeMaris A., Leslie G.R. (1984), Cohabitation with the future spouse: Its influence upon marital satisfaction and communication, „Journal of Marriage and Family”, 46(1), s. 77–84.
 • 9. DeMaris A., MacDonald W. (1993), Premarital Cohabitation and Marital Instability: A Test of the Unconventionality Hypothesis, „Journal of Marriage and the Family”, 55(2), s. 399–407.
 • 10. Fields J. (2004), America's families and living arrangements: March 2003 (Current Population Report, P20-553), U. S. Census Bureau, Washington DC.
 • 11. Jose A., O'Leary K. D., Moyer A. (2010), Does premarital cohabitation predict subsequent marital stability and marital quality? A meta-analysis, „Journal of Marriage and Family”, 72(1), s. 105–116.
 • 12. Kamp Dush C.M., Cohan C.L., Amato P.R. (2003), The relationship between cohabitation and marital quality and stability: Change across cohorts? „Journal of Marriage and Family”, 65(3), s. 539–549.
 • 13. Keilman N. (2003), Demographic and social implications of low fertility for family structures in Europe, „Population Studies”, nr 43, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 • 14. Knabit L. (2006), Bóg oszalał z miłości, Wydawnictwo eSPe, Kraków.
 • 15. Larson J.H., Holman T.B. (1994), Premarital Predictors of Marital Quality and Stability, „Family Relations”, 43(2), s. 228–237.
 • 16. Phillips J.A., Sweeney M.M. (2005), Premarital cohabitation and marital disruption among white, black, and mexican american women, „Journal of Marriage and Family”, 67(2), s. 296–314.
 • 17. Sassler S.L. (2011), Cohabitation, (w:) The Concise Encyclopedia of Sociology, (red.) G. Ritzer, J. M. Ryan, Wiley-Blackwell, s. 68.
 • 18. Scott S.M., Rhoades G.K., Amato P.R., Markman H.J., Johnson Ch.A. (2010), The timing of cohabitation and engagement: Impact on first and second marriages, „Journal of Marriage and Family”, 72(4), s. 906–918.
 • 19. Scott S.M., Rhoades G.K., Markman H.J. (2006), Sliding versus deciding: Inertia and the premarital cohabitation effect, „Family Relations”, 55(4), s. 499–509.
 • 20. Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Wydawnictwo „Nomos”, Kraków.
 • 21. Stanley M.S., Rhoades G.K., Fincham F.D. (2011), Understanding romantic relationship among emerging adults: The significant roles of cohabitation and ambiguity, (w:) Romantic relationships in emerging adulthood, (red.) F.D. Fincham, M. Cui, Cambridge University Press, Cambridge.
 • 22. Tach L., Halpern-Meekin S. (2009), How does premarital cohabitation affect trajectories of marital quality?, „Journal of Marriage and Family”, 71(2), s. 298–317.
 • 23. Thomson E., Colella U. (1992), Cohabitation and Marital Stability: Quality or Commitment?, „Journal of Marriage and the Family”, 54(2), s. 259–267.
 • 24. Treas J., de Ruijter E. (2008), Earnings and expenditures on household services in married and cohabiting unions, „Journal of Marriage and Family”, 70(3), s. 796–805.
 • 25. Trost J. (1979), Unmarried cohabitation, International Library, Västerås.
 • 26. „Wielki słownik wyrazów obcych” pod redakcją M. Bańki (2003), PWN, Warszawa.
 • 27. Xu X., Hudspeth C.D., Bartkowski J.P. (2006), The role of cohabitation in remarriage, „ Journal of Marriage and Family”, 68(2), s. 261–274.
 • 28. Yabiku S.T., Gager C.T. (2009), Sexual Frequency and the Stability of Marital and Cohabiting Unions, „Journal of Marriage and Family”, 71(4), s. 983–1000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7800949c-cda5-48e6-aa83-4c3457d74a77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.