PL EN


2018 | 2(52) | 99-113
Article title

Interfejsy „czytania” książki

Authors
Content
Title variants
EN
Book “reading” Interfaces
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na globalnym rynku usieciowionych informacji i podmiotów książka pozostaje obiektem wielu relacji. Uwidacznia się to szczególnie wyraźnie w związku ze stopniowym upowszechnieniem się jej elektronicznej formy wydawniczej o zmodyfikowanej strukturze i odmiennym sposobie percepcji. W konsekwencji reorganizacji procesu produkcji, dystrybucji i udostępniania treści zmieniają się też stopniowo przyzwyczajenia odbiorców, kształtowane przez rynek i styl życia, a także sposób rozumienia tego, czym jest książka.
EN
In the global networked information market, the book is the object of many relations. Thanks to the spread of e-books with a modified structure and a different way of perception, it becomes even more visible. As a result of the reorganization of the production, distribution and sharing of content, readers’ habits, shaped by the market and lifestyle, as well as the way of understanding what a book is, are also gradually changing.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
References
 • Augustyn, K. (2017). Od produktu do usługi. Przemiany na rynku książki w epoce nowych mediów. Folia Bibliologica, 59. DOI: 10.17951/fb.2017.1.71
 • Author Earnings. (2017a). Print vs Digital, Traditional vs Non-Traditional, Bookstore vs Online: 2016 Trade Publishing by the numbers. Pobrane 8 stycznia 2018, z: http://authorearnings.com/report/dbw2017/
 • Author Earnings. (2017b). February 2017 Big, Bad, Wide & International Report: covering Amazon, Apple, B&N, and Kobo ebook sales in the US, UK, Canada, Australia, and New Zealand. Pobrane 8 stycznia 2018, z: http://authorearnings.com/report/february-2017/
 • Ball, R. (2009). E-books in practice: the librarian’s perspective. Learned Publishing, 22(1). Pobrane 22 lutego 2017, z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary;jsessionid=CC674C743B720D911F711939F6133AD1?doi=10.1.1.692.483, DOI:10.1087/095315108X378730
 • Banach, M. (2017). Enciclopedia Mecánica – pierwszy e-book. Pobrane 25 lutego 2017, z: http://www.smartage.pl/enciclopedia-mecanica-pierwszy-ebook/
 • Bowker (oprac). (2016). Self-Publishing in the United States 2010–2015. Print vs. E-book. Pobrano 26 listopada 2017, z: http://media.bowker.com/documents/bowker-selfpublishing-report2015.pdf
 • Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2016). Titelproduktion der Bundesrepublik Deutschland 1951-2016. Pobrane 25 stycznia 2018, z: http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/1117/Titelproduktion_gesamt_1951-2016.pdf
 • Burke, P. (2013). e-Publikacje w Indesign CS6. Warszawa: APN Promise.
 • Czapnik, G., Gruszka, Z. (oprac.), Tadeusiewicz, H. (współpr.). (2011). Podręczny słownik bibliotekarza. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • (Dyrektywa, 2006). Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 347
 • E-books in the U.S. (2018). Pobrane 16 grudnia 2018, z: Statista https://www.statista.com/study/9826/e-books-in-the-united-states-statista-dossier/
 • Elektroniczne książki i czytniki. (2017). Pobrane 25 lutego 2017, z: http://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/wynalazczosc/28605-elektroniczne-ksiazki-i-czytniki
 • Federation of European Publishers. (2017). The Book Sector in Europe. Facts and Figures. Pobrane 5 listopada 2017, z: https://fep-fee.eu/The-Federation-of-European-862
 • Federation of European Publishers. (2018). European Book Publishing Statistics 2017. Pobrane 20 grudnia 2018, z: https://fep-fee.eu/European-Book-Publishing-995
 • Głowiński, M. (1967). Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego. W: M. Głowiński (red.), Studia z teorii i historii poezji (s. 7-37). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • International Publisher Association. (2016). Annual Report 2015-2016. Pobrane 22 lutego 2017, z: https://www.internationalpublishers.org/images/reports/Annual_Report_2016/IPA_Annual_Report_2015-2016_interactive.pdf
 • Koryś, I., Kopeć, J., Zasacka, Z., Chymkowski, R. (2016). Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku. Pobrane 14 stycznia 2017, z: http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf
 • Koryś, I., Kopeć, J. Zasacka Z., Chymkowski R. (2017). Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku. Pobrane 25 stycznia 2018, z: https://www.bn.org.pl/download/document/1492678784.pdf
 • Manovich, L. (2012). Język nowych mediów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Markiewicz, H. (1984). Wymiary dzieła literackiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Migoń, K. (1984). Nauka o książce. Zarys problematyki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Miller, N.L. (2014). Preference for Print Or Electronic Book Depends on User’s Purpose for Consulting. Evidence Based Library and Information Practice, 9(3). DOI: https://doi.org/10.18438/B8B891
 • Myrberg, C., Wiberg, N. (2015). Screen vs. paper: what is the difference for reading and learning? Insights, 28(2), 49-54. DOI: http://dx.doi.org/10.1629/uksg.236
 • Rosenfeld, L., Morville, P. (2003). Architektura informacji w serwisach internetowych. Gliwice: Helion.
 • Ruch Wydawniczy w Liczbach 2013. (2015). Warszawa. Pobrane 19 lutego 2017, z: http://www.bn.org.pl/download/document/1423045683.pdf
 • Ruch Wydawniczy w Liczbach 2015. (2016). Warszawa. Pobrane 19 lutego 2017, z: http://ksiegarnia.bn.org.pl/pdf/Ruch%20wydawniczy%20w%20liczbach%2061_2015%20ksiazki.pdf
 • Ruch Wydawniczy w Liczbach 2016. (2017). Warszawa. Pobrane 25 stycznia 2018, z: https://ksiegarnia.bn.org.pl/pdf/Ruch%20wydawniczy%20w%20liczbach%20tom%2063.pdf
 • Ruch Wydawniczy w Liczbach 2017. (2018). Warszawa: Pobrane 25 stycznia 2018, z.: https://www.bn.org.pl/download/document/1535452420.pdf
 • Sopyło, M. (2008). Estetyka książki elektronicznej. Gdynia: Novae Res.
 • Stoop, J., Kreutzer, P., Kircz, J.G. (2013). Reading and learning from screens versus print: a study in changing habits. Part 1 – Reading long information rich texts. New Library World, 114(7/8), 284-300.
 • Śmit, P. (2017). Maszyna Fiske’a. Pobrane 25 lutego 2017, z: http://nowyzabytek.pl/maszyna-fiske/
 • Wilkowski, M. (2013). Czytanie w Sieci – Maciej Maryl o współczesnych praktykach lekturowych. Pobrane 19 marca 2017, z: http://historiaimedia.org/2013/12/12/czytanie-w-sieci-maciej-maryl-o-wspolczesnych-praktykach-lekturowych/
 • Wischenbart, R. (2016). The Business of Books 2016: Between the first and the second phase of transformation. An overview of market trends in North America, Europe, Asia and Latin America, and a look beyond books. Frankfurt: Frankfurter Buchmesse.
 • Woolf, V. (2015). Eseje wybrane. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
 • Zygierewicz, A. (2015a). Rozwój rynku e-książki. Analizy BAS, 9(129), 4. Pobrane 19 lutego 2017, z: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/92939366B794FCA7C1257E620041B2FC/$file/Analiza_BAS_2015_129.pdf
 • Zygierewicz, A. (2015b). Rynek książki w wybranych państwach. Analizy BAS, 1(121), 1-12. Pobrane 19 lutego 2017, z: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/CACF2DACE51E60F8C1257DE2003FC42F/$file/Analiza_BAS_2014_121.pdf
 • Żaglewski, T. (2011). Dzień z życia Ziemi, czyli YouTube jako cyberkultura. Przegląd Kulturoznawczy, 1(9), 90-106.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7803c056-6c4d-485f-89eb-03b18f2ab415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.