PL EN


2011 | 14 | 1 | 159-175
Article title

Identyfikacja projekcyjna - od rzeczywistości intrapsychicznej do interpersonalnej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Projective identification - from internal reality to interpersonal reality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Począwszy od opublikowania w 1946 roku przez Melanie Klein klasycznego już dziś opisu identyfikacji projekcyjnej, zjawisko to w coraz większym stopniu zajmowało uwagę psychoanalityków, stając się z czasem jednym z centralnych punktów teorii i praktyki psychoanalitycznej. Jak zauważa Roth (2008, s. 250), ze wszystkich odkryć Klein to właśnie zyskało najbardziej powszechną aprobatę. Celem tego artykułu jest próba scharakteryzowania identyfikacji projekcyjnej w świetle ewolucji, jakiej podlegał ten koncept - od lokowania go wyłącznie w wymiarze imaginacyjności po rozpoznanie znaczenia jego obecności w rzeczywistości społecznej. Fenomen identyfikacji projekcyjnej rozpatrywany jest w niniejszym artykule z perspektywy koncepcji Klein - twórczyni tego konstruktu - oraz z punktu widzenia dwóch kluczowych dla rozwoju tego pojęcia koncepcji, autorstwa W. R. Biona i T. H. Ogdena. Prezentacja tych perspektyw ma służyć ukazaniu złożoności tego zjawiska i bogactwa obszarów jego zastosowania oraz ewolucji pojmowania tego mechanizmu - od koncentracji na tym, co intrapsychiczne, po stan, kiedy w równej mierze zwraca się uwagę również na to, co interpersonalne.
EN
The aim of this article is to present the mechanism of projective identification, one of the crucial constructs of both classical and contemporary psychoanalysis. The phenomenon of projective identification is discussed from the point of view of M. Klein - the creator of this construct - and from the perspectives of W. R. Bion and T. H. Ogden, the authors of two fundamental theories of this mechanism. The presentation of these points of view serves to show the complexity of this phenomenon and the variety of areas for its application. The aim of the paper is to show the evolution of how this mechanism was understood, from the focus on what is intrapsychic and imaginative, to the recognition of the importance of its activity in the area of interpersonal reality.
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
159-175
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78102169-e376-4825-9370-c5b92b63e614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.