PL EN


2017 | 100 O świętowaniu | 156-166
Article title

Znaczenie namiotu w życiu mieszkańców Górnej Austrii, czyli mockdokumentalne „Święto kurczaka”

Title variants
EN
The Importance of a Tent In the Life of The Inhabitants of Upper Austria, or the Mock-Documentary “Chicken Festival”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka analizuje austriacki mockdokument Waltera Wippersberga zatytułowany „Święto kurczaka” („Das Fest des Huhnes”) z 1992 r., będący parodią podróżniczych filmów o charakterze antropologicznym i satyrą na Austriaków, ich kulturę oraz zachowania białych w relacjach z „obcymi”. Autorka śledzi m.in. sposoby ewokowania humoru w „Święcie kurczaka” oraz proces kreowania w mockdokumencie z elementów rzeczywistości nieistniejącego święta związanego z nieistniejący
EN
The author points to the mock-documental potential of travel films and evokes examples of manipulation, staging and “pressing” reality into shape in this type of films. She analyses in this context the Austrian mock document by Walter Wippersberg entitled “Chicken Festival” (“Das Fest des Huhnes”, 1992), which is a parody of travel films of an anthropological nature and a satire on Austrians and their culture and behaviour of white people in general in their relations with “strangers”. The author follows, among others, the ways of evoking humour in the “Chicken Festival” and the process of creating in the mock-document a non-existent celebration, associated with a non-existent cult, out of elements of reality.
Keywords
Year
Pages
156-166
Physical description
Contributors
  • Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
References
  • Clifford, James. Kłopoty z kulturą. Tłum. E. Dżurak, J. Iracka i in. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.
  • DeBouzek, Jeanette. „Etnograficzny surrealizm” Jeana Roucha, tłum. S. Sikora, „Konteksty” 1992, nr 3-4.
  • Geyrhofer, Friedrich. Das spekulative Auge. Über die Filme Peter Kubelkas. W: Avantgardefilm. Österreich 1950 bis heute. A. Horwath, L. Ponger, G. Schlemmer (red.). Wien: Wespennest Verlag, 1995.
  • Kosińska-Krippner, Beata. Awangarda austriacka. Peter Kubelka – kucharz filmowiec, „Kwartalnik filmowy” 2010, nr 70.
  • MacDonald, Scott, His African Journey. An interview with Peter Kubelka, „Film Quarterly” Vol. 57 No. 3, Spring 2004.
  • Rosendorfer, Herbert. Briefe in die chinesische Vergangenheit. München: dtv, 1983.
  • Sikora, Sławomir. Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78156ee8-a6c9-43a0-89bc-d3307d6ea455
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.