PL EN


2014 | 4(14) | 36-50
Article title

The assessment of activities conducted by companies in social media in light of research concerning their users

Content
Title variants
PL
Ocena działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych w świetle wyników badań ich użytkowników
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Social media are not losing their popularity. Despite their long (sometimes a few years long) presence on the Internet, portals from this category are gradually strengthening their position with regard to the number of registered users. In July 2014 the biggest social media portal – Facebook – had 1,320,000,000 active accounts around the whole world. In Poland in July 2014 the number of active users of the portal reached 12,000,000. In the period from April 12 to May 25, 2014, the Department of Marketing of the Faculty of Management of University of Lodz conducted a research aimed at the assessment of activities conducted by companies in social media. The goal of the research was to reach people using social media and investigate how particular measures taken by companies in social media are assessed by them, as well as to identify which of these actions boost engagement and influence making a purchasing decision. In course of the research the method of Internet questionnaire was applied. 302 respondents took part in the survey and almost 90% of them declared that they use social media portals. The most popular social network among the respondents is Facebook. YouTube also plays a major role. This may be seen as evidence that the marketing potential of video contents published on the Internet is huge. The conducted research shows that among the biggest benefits associated with having an account on a social media portal is the possibility of fast communication, chance to find and follow friends, as well as accumulation of the most important information in one place. Over 70% of the surveyed follows well-known companies and brands in social media. Fashion brands and brands associated with the food and electronics branches are followed most often. What the respondents most often named as one of the advantages of following brands in social media is the possibility of continuously following novelties, opportunity to receive discount coupons, as well as a chance to win prizes in contests organized on brand profiles. Users also drew attention to the fact that the utilization of social media as a channel serving the purpose of solving the problems of current clients and resolving doubts of future clients. Arguments encouraging people to follow brands in social media – according to the surveyed – are among others, actually using a product, interest in the subject (branch) represented by the producer and potential intention to make a purchase of an observed product. Respondents also pointed to such factors as additional information concerning the application of a product, as well as association with their work. According to the respondents, among many activities conducted in social media the following have the biggest impact on making a purchasing decision: receiving a discount coupon, publication of information about a special offer, publication of information about novelty in an offer. The activity which, turned out to be least effective in attracting the attention of the Users are contests organized by the producers.
PL
Media społecznościowe nadal nie tracą na swojej popularności. Pomimo swojej długiej (najczęściej już kilkuletniej) obecności w Internecie, portale z tej kategorii stopniowo umacniają swoją pozycję w odniesieniu do liczby zarejestrowanych użytkowników. W lipcu 2014 roku, największy portal social media – Facebook – mógł poszczycić się liczbą 1 320 000 000 aktywnych kont na całym świecie. W Polsce, w lipcu 2014 roku, liczba aktywnie korzystających użytkowników tego portalu wyniosła 12 000 000 osób. W okresie od 12 kwietnia do 25 maja 2014 roku, Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła badanie mające na celu ocenę działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych. Celem badania było dotarcie do osób korzystających z mediów społecznościowych i zbadanie jak poszczególne działania prowadzone przez firmy w social media są przez nich ocenianie, a także które z tych działań zwiększają zaangażowanie i wpływają na podjęcie decyzji zakupowej. W badaniu zastosowano technikę ankiety internetowej. Wzięło w nim udział 302 respondentów, a blisko 90% deklarowało, że korzysta z portali społecznościowych. Najpopularniejszym wśród przebadanych osób portalem społecznościowym jest Facebook. Dużą rolę odgrywa również serwis YouTube, co może świadczyć o ogromnym potencjale marketingowym treści wideo zamieszczanych w Internecie. Z przeprowadzonego badania wynika że do największych korzyści związanych z posiadaniem konta w portalu społecznościowym należy zaliczyć możliwość błyskawicznej komunikacji, szansę na odnalezienie i obserwowanie znajomych oraz skumulowanie najważniejszych informacji w jednym miejscu. Ponad 70% badanych śledzi znane firmy i marki w mediach społecznościowych. Obserwowane są marki modowe, związane z branżami żywności i elektroniki. Do zalet związanych z obserwowaniem marek w social media respondenci najczęściej zaliczali możliwość bieżącego śledzenia nowości, okazję do otrzymania kuponu rabatowego, a także szansę na wygranie nagród w konkursach prowadzonych na profilach marek. Użytkownicy zwracali również uwagę wykorzystanie mediów społecznościowych jako kanału służącego rozwiązywaniu problemów obecnych klientów jak i rozwiewaniu wątpliwości tych przyszłych. Argumentami zachęcającymi do obserwowania marek w social media – według badanych – są między innymi faktyczne korzystanie z produktu, zainteresowanie tematyką (branżą) jaką reprezentuje producent oraz potencjalna chęć zakupu obserwowanego produktu. Respondenci wskazywali również na takie czynniki jak dodatkowe informacje na temat stosowania produktu, a także powiązanie z wykonywanym zawodem. Zdaniem respondentów, wśród wielu działań prowadzonych w mediach społecznościowych, największy wpływ na podjęcie decyzji zakupowej, mają: otrzymanie kuponu rabatowego, publikacja informacji o promocji, opublikowania informacji o nowości w ofercie. Najmniej przykuwającym uwagę Użytkowników działaniem okazały się organizowane przez producentów konkursy.
Publisher
Year
Issue
Pages
36-50
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
author
  • Uniwersytet Łódzki
author
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • Barney D., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo sic!, Warszawa 2008.
  • Bonek T., Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
  • Li Ch, Bernoff J., Marketing technologii społecznych, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009.
  • Gregor B., Kaczorowska-Spychalska D., Commercial use of blogs in the light of own research, Contemporary Management Quarterly nr 1/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
  • Kazanowski D., Social media — społeczny wymiar Internetu w: red. J. Królewski J., Sala P., E-marketing, Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa 2014.
  • Miotk A., Skuteczne social media, One Press, Gliwice 2013.
  • Mruk H., Strategie marketingowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  • Sadowski M., Rewolucja social media, One press, Gliwice 2013.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7817e4bb-21ff-44e4-aa3f-62d1354fbddf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.