Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 112 | 1 | 171-217

Article title

Profesor Stefania Skwarczyńska. Subiektywna próba biografii

Authors

Title variants

EN
Professor Stefania Skwarczyńska. An Attempt at Subjective Biography

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jest to artykuł spleciony z trzech częściowo współbieżnych części: biografii Stefanii Skwarczyńskiej, wybitnego teoretyka i historyka literatury, historii Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego, która w roku 2020 obchodziła 75-lecie, oraz losów autora, Grzegorza Gazdy, bliskiego współpracownika Pani Profesor, kontynuatora wielu jej inicjatyw badawczych i edytorskich. Szkic dokumentuje osiągnięcia Skwarczyńskiej, jej wychowanków i uczniów, czyniąc głównym źródłem wiedzy pokłady wdzięcznej pamięci.
EN
The paper is constructed from three partially concurrent parts, namely from a biography of Stefania Skwarczyńska—a distinguished literary theoretician and historian, then from history of Chair of Literary Theory, University of Lodz, which in the year 2020 celebrated its 75th anniversary, and ultimately from the life of Grzegorz Gazda, Skwarczyńska’s close co-worker, continuator of the many of her research and editorial initiatives. The sketch documents Skwarczyńska’s achievements and those of her alumni and students, making indebted gratitude of memory the main source of knowledge.

Year

Volume

112

Issue

1

Pages

171-217

Physical description

Dates

printed
2021-03-26

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7819ba9c-efad-4d8b-a0c5-30c9c1fc59af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.