PL EN


2018 | 4(2) | 91-101
Article title

IMPLEMENTATION OF THE MERITOCRATIC PRINCIPLE IN EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEMS

Content
Title variants
PL
WPROWADZENIE ZASAD MERYTOKRATYCZNYCH W EUROPEJSKICH SYSTEMACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article analyzed the experience of forming the personnel of the public administration system in France, Germany, Great Britain, Poland, Latvia. The author defined the procedures for selection and formation of a management elite in these countries. The article noted that the main stages of selection and formation of managerial personnel is the passage of the system of examinations on language proficiency and knowledge of legislation. The author stated that in France, Germany, Great Britain, Poland, Latvia there is no legislative regulation of the merito-cratic principle as a principle of selection of talented specialists. In addition, the personal qualities of the managerial elite remain to be neglected. Separately, the question of creating a reserve of talented youth is needed, which will allow permanent rotation of staff in the system of public administration, and also create conditions for the development of personnel, depend-ing on their talents and abilities. The author proposes ways to improve the system of examina-tions and procedures for recruiting.
PL
W artykule została przeanalizowane doświadczenie kształtowania kadr w systemie administracji publicznej we Francji, Niemczech, Wielka Brytanii, Polsce i na Łotwie. Autor zdefiniował procedury doboru i kształtowania elit administracyjnych w tych krajach. W artykule zaznaczono, że główne etapy doboru i kształtowania kadr administracyjnych składają się z egzaminów z zakresu wiedzy językowej oraz dotyczącej legislacji. Autor stwierdził, że we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polsce i na Łotwie brak regulacji prawnych dotyczących zasad mery-tokratycznych jako zasad doboru utalentowanych specjalistów. Na dodatek cechy osobowe elit administracyjnych są dalej pomijane. Oddzielną kwestią pozostaje potrzeba stworzenia rezerwy utalentowanej młodzieży, co pozwoli na ciągłą rotację kadr w systemie administracji publicznej, a także stworzy warunki dla rozwoju kadr w zależności od ich talentów i umiejętno-ści. Autor proponuje sposoby poprawienia systemu egzaminowania i procedur rekrutacji.
Year
Issue
Pages
91-101
Physical description
Dates
published
2018-12
Contributors
 • Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine
References
 • 1. DUBOWIK A. (2009). Organizacja i struktura służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 r. Warszawa : PiZS.
 • 2. HRYNENKO V., (2005). Professional training of senior management personnel for civil service in foreign countries. Visn. UADU № 3. s. 162-169.
 • 3. HRYTSIAK I., (2004/2005). Legislation on civil service in the European Union (for example, Great Britain, Germany, France). Efektyvnist' derzhavnohoupravlinnia: zb. nauk. pr. L'viv : LRIDU NADU. Vyp. 6/7. s. 442.
 • 4. Bell D., (2017) Kytajs'ka model'. Politychnamerytokratiia ta mezhidemokratii; per. z anh. OleksandrDem‘ianchuk. K.: Nash format.
 • 5. KITSAK T., (2009). Foreign training systems for civil servants. Efektyvnist' derzhavno-houpravlinnia: zb. nauk. pr. L'viv : LRIDU NADU. Vyp. 18/19. s. 495-593.
 • 6. KOVBASIUK U., ZAHORODNIUK S., KRAJNIK P., DEJNEHA H., (2012).World models of public administration: experience for Ukraine. K. : NADU.
 • 7. LYTVYNTSEVA E.A., (2004).State service in foreign countries. M.: RAHS.
 • 8. PASHKO L.,(2004). Modernization of the National School of Management of France as an inevitable process of modernization of state institutions. Visnyk NADU.№ 3. s. 62-67.
 • 9. Initial training and continuous training of civil servants in France. URL: www.cpk.org.ua/.../Civil%20servants%20training%20system (data zvernennia 20.10.2018 r.).
 • 10. Public service. Foreign experience and offers forUkraine (2007) / za zah. red. V. P. Tymoschuka, A. M. Shkolyka. K. : Konus-U.
 • 11. The system of public administration in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: experience for Ukraine (2011) / uklad. P. I. Krajnik; za zah. red. Yu. V. Kovba-siuka, S. V. Zahorodniuka. K. : NADU.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7825989b-22f1-4873-bb6a-676cb1bb96bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.