PL EN


2009 | 1(67) | 4-15
Article title

Zarządzanie nieruchomościami w kontekście zdarzeń katastroficznych

Authors
Content
Title variants
EN
Real estate management in the context of catastrophic events
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy procesu zarządzania nieruchomościami w kontekście ryzyk katastroficznych, których realizacja w postaci katastrof naturalnych i antropogenicznych zagraża nieruchomościom. W pracy zaprezentowano pojęcia zdarzeń losowych i ryzyk katastroficznych wraz ze skutkami ich oddziaływania. Przedstawiono w syntetycznym ujęciu analizę i przykłady takich ryzyk w nieruchomościach oraz zagrożenia katastroficzne nieruchomości w kraju w ujęciu rodzajowym i segmentowym. W podsumowaniu zarysowano problem strat katastroficznych w ujęciu ogólnokrajowym (ekonomicznym i społecznym) oraz podano przykłady działań minimalizujących wielkość ryzyka katastroficznego w nieruchomościach
EN
The article concerns the process of real estate management in the context of catastrophic risks which in the form of natural and anthropogenic disasters threaten real estates. In the article there are presented the concepts of chance occurrences and catastrophic risks together with their consequences. The analysis and the examples of such risks in real estates and catastrophic risks of real estates in the country have been discusses and presented in both generic and segment aspects. In the conclusion the problem of catastrophic damage in the national context (economic and social) is outlined and examples of the activities minimizing the extent of catastrophic risk in real estates are given.
Year
Issue
Pages
4-15
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń
References
 • Belniak S., Wierzchowski M. W., Ubezpieczenia w gospodarce nieruchomościami, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 2004.
 • Brauner Ch., Climate research does not remove the uncertainty. Coping with the risk of climate change, Swiss Re, Zurich 1998.
 • Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomość, Poltext, Warszawa 2001. Grunty ogółem wg form użytkowania, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2006.
 • Kałkowski L., Polski rynek nieruchomości. Bilans otwarcia po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Miast (IRM), Kraków 2007.
 • Katastrophenvorsorge-Arbeitskonzept, redakcja Bernd Hoffmann, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn 2002.
 • Rudnicki R., Europa w ogniu. Korespondencja „Dziennika” z Brukseli, „Dziennik Polski”, 11.08.05.
 • Statystyka – archiwum, www.straz.gov.pl (30.08.08)
 • Ustawa „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 roku Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r., nr 62, poz. 558.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym, Dz. U. z 2002 r., nr 113 poz. 985 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 2001 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 909 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane”, Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
 • Williams C. A. Jr., Smith M. L., Young P. C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78263aea-d40e-45ee-8399-f51f2982af32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.