PL EN


2012 | 4 | 113-120
Article title

Detal urbanistyczny w rewitalizowanych przestrzeniach publicznych polskich miast

Authors
Content
Title variants
EN
Urban Planning Details in Revitalized Public Spaces of the Polish Cities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces rewitalizacji objął wiele polskich miast. Rewitalizacja zmieniła oblicza wielu centrów historycznych, osiedli mieszkaniowych i terenów poprzemysłowych. Ożywają i przeobrażają się place miejskie, ulice, parki, skwery, zespoły mieszkaniowe oraz lokalne przestrzenie zabudowane. Jednym z podstawowych elementów przekształcenia przestrzeni publicznej staje się detal urbanistyczny usytuowany w kluczowych lokalizacjach miejskich. Jako element uzupełniający przestrzeń staje się on głównym składnikiem jej kompozycji. Umiejętny dobór detalu urbanistycznego świadczy o poziomie kształtowania przestrzeni publicznej w środowisku zbudowanym miasta. We wnioskach podsumowano znaczenie detalu urbanistycznego w przestrzeniach miejskich.
EN
The revitalization process took many Polish cities. Revitalization of a spatial changed the face of many historical centers, housing estates and industrial areas. Come to life and transform into squares, streets, parks, housing complexes and local built spaces. The elements which organise a urban composition is called the site detail. One of the key elements of the transformation of public space has become the site detail. Composition of site detail relate in city to the key locations As a complementary space has become a major component of its composition. Skilful selection and combination of detail shows the level of urban public space in shaping the site environment of the city. Conclusions emphasizes the importance of urban detail components for urban space.
Year
Issue
4
Pages
113-120
Physical description
Dates
published
2012-12
Contributors
 • Politechnika Świętokrzyska Kielce
References
 • Barek R., 2008, Architektura środowiska mieszkaniowego tworzonego z udziałem środków publicznych, Rozprawy nr 424, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Gruszecka K., 2004, Rewitalizacja starych miast województwa zielonogórskiego. Ilustracje. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Pluta K., 2008, Kompozycja nowych i rewitalizowanych przestrzeni publicznych w miastach europejskich. Czasopismo Techniczne, Seria Architektura 4-A/2008 z. 9, rok 105, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Pluta K., 2010, Materiały budowlane we współczesnych przestrzeniach publicznych. Czasopismo Techniczne, Seria Architektura 8-A/2010 z. 18, rok 10, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Skalski K., 1996, O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich. Krakowski Instytut Wydawniczy, Kraków.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami.
 • Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej. Arkady, Warszawa.
 • Zaniewska H., Kowalewski A., Thiel M., Barek R., 2008, Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta – kryteria i poziomy odpowiedzialności. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Ziobrowski Z., Matuszko A. (red.), 2000, Odnowa miast, IGPiK, Kraków.
 • Zuziak Z. K., 1998, Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Politechnika Krakowska, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7826d17b-85c9-4121-a70f-1268fd9a15b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.