PL EN


2014 | 167 | 139-147
Article title

Zatrudnienie socjalne w województwie mazowieckim

Content
Title variants
EN
The Social Employment in the Mazovia Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is the result of investigative experiences attribution to social employment organization by author. Text shows the general information about number of institutions, selected unemployment and demographic aspect based on Mazovia Voivodship. It is a news report of investigation on research projects: "Social employment as a chance for activity of marginalized people" and "Social-organizational difficulties in activity of social employment institutions". The research projects were sponsoring by The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education. The type of organizations described in this article are: the social integration centers; the social integration clubs; the social cooperatives
Year
Volume
167
Pages
139-147
Physical description
Contributors
References
 • A.M. Kruk: Szanse na znalezienie zatrudnienia. W: Wybrane zagadnienia pracy socjalnej. Red. D.M. Piekut-Brodzka. CHAT, Warszawa 2010/2011, s. 160-173.
 • A.M. Kruk: Zatrudnienie socjalne jako stworzenie szansy podjęcia działalności zawodowej poza tzw. otwartym rynkiem pracy. W: Przestrzenie pracy socjalnej. Red. Ks. J. Stala. Biblos, Tarnów 2010, s. 303-314.
 • A.M. Kruk: Ekonomiczne uwarunkowania pracy socjalnej z rodziną wychowującą dziecko (wybrane problemy). W: Rodzina i dziecko w obszarze pracy socjalnej. Red. M. Sędzicki. APS, Warszawa 2010, s. 72-90.
 • A.M. Kruk: Rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla młodzieży. W: Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla młodzieży: Doświadczenia z projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy". Red. E. Giermanowska, J. Kotzian. OHP, Komenda Główna, Warszawa 2011, s. 139-147.
 • A.M. Kruk: Instytucje aktywizacji zawodowej współczesnej rodziny w oparciu o zatrudnienie socjalne. W: Instytucja rodziny wczoraj i dziś: Perspektywa interdyscyplinarna. Tom 1. Między prawem a rynkiem. Seria: Monografie. Red. K.M. Stępkowska, J.K. Stępkowska. Politechnika Lubelska, Lublin 2012, s.104-111.
 • A.M. Kruk: Zatrudnienie socjalne - instrument wsparcia ekonomiczno- -społecznego rodziny. W: Rodzina i dziecko: Wybrane elementy wsparcia. Red. M. Sędzicki. APS, Warszawa 2012, s. 53-66.
 • A.M. Kruk: Social Employment as a Conception of Work Activity (maszynopis złożony do druku).
 • A.M. Kruk: Social Labour as a Chance for Personally and Region's Activity. Referat na Special Forum & Exbihibition on Best of East - For Easten Partnership: Challenges and Oportunities for Collaboration European Union - Poland - Eastern Europe Countries, V Międzynarodowe Forum Innowacyjne - Technologie dla Medycyny. Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia, Warszawa 28-30.11.2011 r.
 • H. Mruk, E. Gołata: Wybrane metody rozwiązywania problemów naukowych. W: Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. Red. M. Sławińska, H. Witczak. PWE, Warszawa 2008, s. 105.
 • A.M. Kruk: Spółdzielczość socjalna na Mazowszu - doświadczenia z projektów badawczych (maszynopis złożony do druku), s. 5.
 • Z. Długosz: Ustrój i podział administracyjny. W: Encyklopedia geograficzna świata: Polska. OPRES, Kraków 1997, s. 156.
 • B. Wawrzyńczyk: Leksykon powiatów Polski - tom 1. Seria: Geografia - Historia - Przyroda - Kultura - Turystyka - Gospodarka. Agencja Promocyjno-Wydawnicza "Pro Polonia", Warszawa 2003, s. 13.
 • A.M. Kruk: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Uczelni z dotacji na badania własne - Zatrudnienie socjalne szansą aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie z 31 grudnia 2009 roku, materiał niepublikowany. APS, Warszawa 2009, s. 4.
 • A.M. Kruk: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Uczelni z dotacji na badania własne za rok 2011: Społeczno- -organizacyjne bariery funkcjonowania instytucji zatrudnienia socjalnego z 4 stycznia 2012 r. Materiał niepublikowany. APS, Warszawa 2012 r, s. 4-5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7830574d-93d8-434e-b524-c8ddf1100720
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.