PL EN


2018 | 1(91) | 32-43
Article title

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH W RAMACH PROW 2014-2020– PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PŁYNĄCE Z NABORÓW WNIOSKÓW

Title variants
EN
Modernization of agricultural farms under RDP 2014-2020 - first experiences resulting from calls for proposals
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The study is an attempt to discuss two calls for applications for support operations under the “Modernisation of agricultural holdings” from the Rural Development Program 2014-2020. The number of applications for support exceeding the limits of funds envisaged within the framework of calls for proposals indicates a continuing interest in the action of Polish farmers. This development may indicate the continued existence of high investment needs among Polish farmers. The majority of applications are made in the D area which is particularly concerned with the rationalization of production technology, the introduction of innovation, the change of production profile, the increase in production scale, the improvement of production quality or the increase of added value of the product. Among the areas supporting the development of animal production, the greatest interest has been observed in the area B - development of cow milk production is of greatest interest. The pool of funds to support investments related to the area D , including rationalization of production technology, introduction of innovation, change of production profile, increase of production scale, improvement of production quality or value added of the product has increased to over € 583 million (over € 218 million). This support can reach more than 12 thousand polish farms.
Contributors
  • : Krzysztof Adamkiewicz, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań, Poland.
References
  • 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U., poz. 1371)
  • 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1719).
  • 3. www.arimr.gov.pl
  • 4. www.farmer.pl
  • 5. Modernizacja gospodarstw rolnych, Program Rozwoju Obszarów Wiejsckich na lata 20142020, Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Poradnik dla Wnioskodawców, Warszawa, 2015 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-783b3127-20f9-4bbf-9d6a-70b2cd2627ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.