PL EN


Journal
2017 | 1 (55) | 69-81
Article title

O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych

Content
Title variants
EN
The possibility of use of rotation forest in marketing surveys
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rotacyjny las (rotation forest) jest narzędziem analitycznym służącym do budowy zagregowanych modeli predykcyjnych. Pojedyncze modele drzew klasyfikacyjnych powstają na podstawie podprób bootstrapowych, a do ich budowy używa się innych zbiorów zmiennych niezależnych. Początkowo dzieli się zbiór tych zmiennych na k rozłącznych podzbiorów, a następnie w każdym z nich stosuje się analizę głównych składowych w celu uzyskania liniowej kombinacji zmiennych wejściowych. Celem artykułu jest porównanie skuteczności modeli prognostycznych zbudowanych za pomocą rotacyjnego lasu z innymi modelami zagregowanymi: metodą bagging, drzewami wzmacnianymi AdaBoost i losowym lasem. Do analiz wykorzystano 11 zbiorów obserwacji pobranych z popularnego repozytorium on-line. Obliczenia zostały wykonane w programie WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), a ocena modeli została dokonana za pomocą czterech miar: dokładności, czułości, precyzji i miary F. Wyniki wskazują na ograniczone możliwości wykorzystania tego modelu zagregowanego w badaniach rynkowych i marketingowych. Najważniejsze przeszkody dotyczą poziomu pomiaru zmiennych niezależnych i zasobów sprzętowych niezbędnych do analizy dużych zbiorów danych.
Journal
Year
Issue
Pages
69-81
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7841da4f-6c58-4ce1-b25a-080c61f97653
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.