PL EN


Journal
2018 | 56 | 129-139
Article title

Współczesna analityczna filozofia języka: wybrane zagadnienia

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Contemporary Analytic Philosophy of Language: Selected Issues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tekst stanowi recenzję Przewodnika po filozofii języka (pod red. J. Odrowąż-Sypniewskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016), ze szczególnym uwzględnieniem podobnych publikacji anglojęzycznych. Celem recenzji jest wskazanie głównych zagadnień podejmowanych przez współczesną analityczną filozofię języka, a także związki z językoznawstwem.
EN
This is a review article of a recently published guide to the philosophy of language, Przewodnik po filozofii języka (J. Odrowąż-Sypniewska (ed.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2016). The article presents this publication against a background of other monographs and guides devoted to the topic of the contemporary philosophy of language which have been published in English. It aims at highlighting the main issues discussed by this philosophy, as well as its relation to linguistics.
Journal
Year
Issue
56
Pages
129-139
Physical description
Dates
published
2018-06
Contributors
 • University of Łódź
References
 • Andrzejewski B. (2016), Filozofia słowa. Zarys dziejów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Caton C. (1971), Overview, [w:] Semantics. An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology, D. Steinberg, L. Jakobovits (red.), Cambridge University Press, Cambridge: 3–13.
 • Ciecierski T. (2013), Nastawienia sądzeniowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Daly C. (2013), Philosophy of Language. An Introduction, Bloomsbury, London etc.
 • Davies M. (2006), Foundational Issues in the Philosophy of Language, [w:] The Blackwell Guide to the Philosophy of Language, M. Devitt, R. Hanley (red.), Blackwell, Oxford: 19–40.
 • Devitt M., Hanley R. (2006), Introduction, [w:] The Blackwell Guide to the Philosophy of Language, M. Devitt, R. Hanley (red.), Blackwell, Oxford: 1–16.
 • Devitt M., Hanley R. (red.) (2006), The Blackwell Guide to the Philosophy of Language, Blackwell, Oxford.
 • García-Carpintero M., Kölbel M. (red.) (2012), The Continuum Companion to the Philosophy of Language, Continuum, London.
 • Grobler A. (2015), Psucie polszczyzny w tekstach filozoficznych pod wpływem przekładów z języka angielskiego, [w:] Tekst naukowy i jego przekład, A. Duszak, A. Jopek-Bosiacka i G. Kowalski (red.), Universitas, Kraków: 203–219.
 • Hale B., Wright C. (red.) (1997), A Companion to the Philosophy of Language, Blackwell Publishers, Oxford.
 • Hale B., Wright C., Miller A. (red.) (2017), A Companion to the Philosophy of Language, Second Edition, Willey-Blackwell, Oxford.
 • Hołówka J., Dziobkowski B. (red.) (2016), Panorama współczesnej filozofii, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa.
 • Knobe J., Nichols, S. (red.) (2008), Experimental Philosophy, Oxford University Press, New York.
 • Lepore E., Smith B. C. (2006), Preface, [w:] The Oxford Handbook of Philosophy of Language, E. Lepore, B. C. Smith (red.), Oxford University Press, Oxford: vii–x.
 • Lepore E., Smith B. C. (red.) (2006), The Oxford Handbook of Philosophy of Language, Oxford University Press, Oxford.
 • Lycan W. (2008), Philosophy of Language. A Contemporary Introduction. Second edition, Routledge, London & New York.
 • Mackenzie I. (1997), Introduction to Linguistic Philosophy, Sage Publications, Inc., Thousand Oakes .
 • Martinich A.P. (2009), General introduction, [w:] Philosophy of Language. Volume 1, A.P. Martinich (red.), Oxford University Press, London and New York: 1–18.
 • Martinich A.P. (red.) (2001), The Philosophy of Language (4th ed.), Oxford University Press, New York.
 • Martinich A.P. (red.) (2009), Philosophy of Language. Critical Concepts in Philosophy. Volumes I-IV, Oxford University Press, London and New York.
 • Miller A. (2007), Philosophy of Language. Second edition, Oxford University Press, London & New York.
 • Morris M. (2007), An Introduction to the Philosophy of Language, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Odrowąż-Sypniewska J. (red.) (2016), Przewodnik po filozofii języka, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Paleczny P. (2015), Searle, Putnam i natura stanów mentalnych, „Diametros” 46: 74–91.
 • Prechtl P. (2008), Wprowadzenie do filozofii języka, tłum. J. Bremer, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Russell G. (2012), Introduction, [w:] The Routledge Companion to Philosophy of Language, G. Russell, D. Graff Fara (red.), Routledge, New York & London: 1–6.
 • Russell G., Fara D. Graff (red.) (2012), The Routledge Companion to Philosophy of Language, Routledge, New York & London.
 • Searle J. (2010), Umysł. Krótkie wprowadzenie, tłum. J. Karłowski, Rebis, Poznań.
 • Soames S. (2010), Philosophy of Language, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 • Stalmaszczyk P. (red.) (2013), Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju (Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa 2), Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ & Primum Verbum, Łódź.
 • Szubka T. (2009), Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Vendler Z. (1974), Linguistics in Philosophy, Cornell University Press, Ithaca & London.
 • Wszołek S. (1997), Nieusuwalność metafizyki. Logiczno-lingwistyczne aspekty debaty Rudolfa Carnapa z Ludwigiem Wittgensteinem i Karlem R. Popperem, Biblos, Tarnów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7847a26e-3b75-41ff-b30b-94f3838fec4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.