PL EN


2013 | 1 | 381-395
Article title

Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych do prac zlokalizowanych na skraju arkusza

Content
Title variants
EN
The use of classical cadastral maps for works located on the edge of map sheet
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wykorzystanie materiałów wykonanych w formie klasycznej, w obecnie prowadzonych pracach geodezyjnych, wymaga wielu czynności technicznych. Najwięcej problemów powstaje w przypadku kiedy formę komputerową otrzymać musi mapa prowadzona dotychczas w formie analogowej. Niejednokrotnie przekształcone do postaci cyfrowej dokumenty nie posiadają odpowiednio wysokiej dokładności, aby można było posłużyć się nimi do określenia położenia elementów zagospodarowania terenu. Najgorsze wyniki dokładnościowe otrzymywane są z reguły na skrajach arkuszy mapy, na których nie ma punktów dostosowania. Możliwości posłużenia się takimi mapami w wykonawstwie sprawdzono w niniejszej pracy.
EN
The use of materials made in a classical form, in the ongoing work of surveying, requires a lot of technical activities. Most problems arise in those cases when a map previously carried in analog form, needs to be prepared in a computer form. Often, documents converted to digital form, do not have a sufficiently high accuracy, so that they can used to determine the location of landscaping elements. The worst precision results usually are obtained on the edges of map sheets where are no adjustment points. The oopportunities from using such maps in the surveying performance were tested in this paper.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-784c9f7c-e6d4-4e06-ae02-84900409dc74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.