PL EN


2015 | 5(36) | 205-219
Article title

Nauki o polityce (także) jako dyscyplina dziedziny nauk humanistycznych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Political Science as a Discipline Belonging Also to the Humanities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland political science has recently been classified as a part of the branch of social sciences. The aim of this paper is not to question the reasons behind such a categorization as the relation of political science (along with such disciplines al legal sciences and sociology) to social sciences is something obvious. However, I claim that it is worthwhile to reassess the arguments that provide for including political science also in the humanities. In addition to the tradition, the solutions adopted by other countries, and the Polish legal experiences, one should take into account an important research conducted by those political scientists who deal with history of political thought and contemporary political philosophy.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, przeł. L. Rasiński, Wrocław 2002, Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej.
 • Buksiński T., Racjonalność współdziałań. Szkice z filozofii polityki, Poznań 1996.
 • Chmielewski A., Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej, Wrocław 1997, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2020.
 • Danford J.W., Wittgenstein and Political Philosophy. A Reexamination of the Foundations of Social Science, Chicago 1978.
 • Gilson E., Langan T., Maurer A.A., Historia filozofii współczesnej. Od Hegla do czasów najnowszych, przekł. B. Chwedeńczuk, S. Zalewski, Warszawa 1979.
 • Philosophy, Politics and Society, red. P. Laslett, series I, Oxford 1956.
 • Plant R., Modern Political Thought, Oxford 1991.
 • Pietrzyk‑Reeves D., Szlachta B., O problematyczności filozofii polityki, [w:] Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, red. ciż, Kraków 2003.
 • Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1‑2, przeł. H. Krahelska, oprac. A. Chmielewski, Warszawa 1993.
 • Tormey S., Townshend J., Ágnes Heller: Radykalny humanizm i postmodernizm, [w:] ciż, Od teorii krytycznej do postmarksizmu, przeł. K. Szumlewicz, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-784d7e2c-c200-4a04-8666-4ff6082d0348
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.