PL EN


2013 | VIII (2/2013) | 169-184
Article title

Realizacja warstwy deskryptywnej i ikonograficznej w dwutygodniku „Viva!”

Content
Title variants
EN
The Realisation of the descriptive and iconographic plains in the „Viva!” biweekly
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki rodzinnej ukazanej w dwutygodniku „Viva!” Przedmiotem zainteresowania są tu – ze względu na charakter czasopisma – rodziny polskich i światowych celebrytów ze świata kultury, polityki i mediów. Oglądowi poddane zostało wewnętrzne i publiczne życie tych rodzin, wyznawane wartości i ich internalizacja w działaniu.
EN
The article discusses the problems of the family presented in the „Viva!” biweekly. Due to the character of the magazine, the families of Polish and international celebrities from the worlds of culture, media, and politics are the main focus of attention. The internal and public lives of these families are presented, along with their values and their internalisation through action.
Keywords
Contributors
  • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
References
  • Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp, GWP,Gdańsk 2003.
  • Bauman T., O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych, [w:] T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1995, s. 57.
  • Dubiel P., Metoda analizy zawartości prasy i jej praktyczne zastosowanie, [w:] J. Mądry (red.), Wstęp do prasoznawstwa, Wyd. Uniwer. Śląskiego, Katowice 1982, s. 174.
  • Komorowska H., Metody ilościowe a metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, „Edukacja” 1989, nr 3, s. 15.
  • Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Wyd. GWP, Gdańsk 2005.
  • Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983, s. 72–82.
  • Zierkiewicz E. i Kowalczyk I., Konsumentka czy konsumowana? kobieta do zjedzenia w prasie kobiecej, [w:] E. Zierkiewicz i I. Kowalczyk (red.), Kobiety, feminizm i media, Wyd. Konsola, Poznań – Wrocław 2005
  • „Viva!”. Dwutygodnik, pełne roczniki z lat 2010–2011 (od nr. 1 z 2010 r. do nr. 25 z 2011 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-10-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-784dd43e-ea73-4fb0-ae9b-563a119b7a83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.