PL EN


2015 | 8 |
Article title

Praca emocjonalna a bibliotekarze

Content
Title variants
EN
The emotional aspect of information service in academic libraries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano dotychczasowe badania nad pracą emocjonalną prowadzone za granicą oraz w Polsce. Omówiono pojęcie pracy emocjonalnej w kontekście pracy biblioteki akademickiej oraz wytyczne ALA dotyczące pożądanych zachowań pracowników służb informacyjnych.
EN
The article presents the previous studies of emotional labour carried out in Poland and abroad. It explains the concept of emotional labour in the context of academic libraries and the ALA guidelines for behavioral performance of reference and information service providers.
Year
Issue
8
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Instytutu Neofilologii - Sekcja Rosyjska i Germańska. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersyteu Pedagogicznego w Krakowie
References
 • Ashforth B. E., Humphrey R. H., Emotional labour in service roles : the influence of identity, “Academy of Management Review”, 1993, Vol 18, nr 1, s. 88-115.
 • Ashkanasy N. M, Härtel C. E. J., Daus C. S., Diversity and emotion : the new frontiers in organizational behavior research, “Journal of Management”, 2001, Vol. 28, nr 3, s. 307-338.
 • Bazińska R., Szczygieł D., Doświadczane emocje i ich regulacja jako wyznaczniki wypalenia zawodowego pracowników usług, „Czasopismo Psychologiczne”, 2012, nr 1, s. 119-130.
 • Bazińska R. [et al.], Strategia pracy emocjonalnej : konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjami. In A. M. Zawadzka (red), Psychologia zarządzania w organizacji, Warszawa, 2010, s. 170-194.
 • Guidelines for behavioral performance of reference and information service providers [online], 2015 [dostęp: 2015-10-08]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/guidelinesbehavioral.
 • Hochschild A. R., Zarządzanie emocjami : komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa 2009.
 • Koch V., Interaktionsarbeit Bei Produktbegleitenden Dienstleistungen : Am Beispiel des Technischen Services im Maschinenbau, Wiesbaden 2010.
 • Kotzé M., Vente I., Emotional intelligence as a predicator of leadership effectiveness in the work place : an empirical study, “International Journal of the Humanities”, 2010, Vol. 8, nr 2, s. 31-49.
 • Rafaeli A., Sutton R., Busy stores and demanding customers : how do they affect the display of positive emotion?, “Academy of Management Journal”, 1990, Vol. 33, nr 3, s. 623-37.
 • Rafaeli A., Sutton R., The expression of emotion as part of the work role, “Academy of Management Review”, 1987, Vol 12, nr 1, s. 23-37.
 • Shuler S., Morgan N., Emotional labor in the academic library : when being friendly feels like work, “The Reference Librarian”, 2013, Vol. 54, nr 2, s. 118-133.
 • Szczygieł D. [et al.], Praca emocjonalna w zawodach usługowych : pojęcie, przegląd teorii i badań, „Psychologia Społeczna”, 2009, nr 3, s. 155-166.
 • Turner J. H., Stets J. E., Socjologia emocji, Warszawa 2009.
 • Wróbel M., Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli : moderująca rola inteligencji emocjonalnej, „Psychologia Społeczna”, 2013, nr 1, s. 53-66.
 • Yuhanis A. A., Zaiton S., The impact of empowerment on emotional labour : a conceptual framework, “Pertanica Journal of Social Science& Humanities”, 2012, Vol. 20, nr 2, s. 317-332.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-784f507c-637c-4382-b169-3f44af283c63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.