Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 60 | 2 | 235-249

Article title

Wnioskowanie o rzędzie kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym z rozkładu Su Johnsona

Content

Title variants

EN
Inference on cointegration rank for a VEC model with the Su Johnson error distribution

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia wyniki analiz Monte Carlo własności małopróbkowych testów rzędu kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym pochodzącym z rozkładu skośnego, leptokurtycznego. Analiza przeprowadzana jest dla testu asymptotycznego, testów z poprawkami na liczbę stopni swobody, testu z poprawką Bartletta, testu bootstrapowego oraz testu bootstrapowego z poprawką Bartletta w roli surogatu podwójnego testu bootstrapowego. Wyniki eksperymentów wskazują, że testy liczby relacji kointegrujących oparte na regule ilorazu wiarygodności są odporne ze względu na rozmiar jak i moc testu, gdy składnik losowy pochodzi z rozkładu skośnego, leptokurtycznego, aproksymowanego rozkładem Su Johnsona, zamiast z wielowymiarowego rozkładu normalnego.
EN
Performance of small-sample cointegration rank tests is investigated within the framework of a VEC model with skewed fat-tailed error distribution. The Monte Carlo analysis is conducted for: asymptotic test, tests with degrees-of-freedom corrections, test with Bartlett correction, bootstrap test, and bootstrap test with Bartlett correction, as a surrogate of double bootstrap test. The results indicate that the small-sample cointegration rank tests are robust to skewed fat-tailed error distribution, approximated by Su Johnson distribution, with respect to size and power of these tests.

Year

Volume

60

Issue

2

Pages

235-249

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Ekonometrii, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź

References

 • Cheung Y.-W., Lai K. S., (1993), Finite-Sample Sizes of Johansen's Likelihood Ratio Tests for Cointegration, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 55, 313–328.
 • Edgeworth F. Y., (1898), On the Representation of Statistics by Mathematical Formulae, Journal of the Royal Statistical Society, 61, 670–700.
 • Gonzalo J., (1994), Five Alternative Methods of Estimating Long-Run Equilibrium Relationships, Journal of Econometrics, 60, 203–233.
 • Hansen H., Rahbek A., (2002), Approximate Conditional Unit Root Inference, Journal of Time Series Analysis, 23, 1–28.
 • Johansen S., (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231–254.
 • Johansen S., (1996), Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford.
 • Johansen S., (2002), A Small Sample Correction for the Test of Cointegrating Rank in the Vector Autoregressive Model, Econometrica, 70, 1929–1961.
 • Johansen S., Mosconi R., Nielsen B., (2000), Cointegration Analysis in the Presence of Structural Breaks in the Deterministic Trend, Econometrics Journal, 3, 216–249.
 • Johnson N. L., (1949), Systems of Frequency Curves Generated by Methods of Translation, Biometrika, 36, 149–176.
 • Kębłowski P., (2009), Małopróbkowe Wnioskowanie o Rzędzie Kointegracji, rozprawa doktorska.
 • Kębłowski P., (2013), Właściwości Metod Małopróbkowego Wnioskowania o Rzędzie Kointegracji, materiał powielony.
 • Kębłowski P., Welfe A., (2010), Estimation of the Equilibrium Exchange Rate: The CHEER Approach, Journal of International Money and Finance, 29 (8), 1385–1397.
 • Pajor A., (2006), Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates, Przegląd Statystyczny, 53 (3), 9–26.
 • Reimers H. E., (1992), Comparisons of Tests for Multivariate Cointegration, Statistical Papers, 33, 335–359.
 • Reinsel G. C., Ahn S. K., (1989), Likelihood Ratio Test for Unit Roots and Forecasting Properties in the Nonstationary Vector AR Model, materiał powielony.
 • Reinsel G. C., Ahn S. K., (1992), Vector AR Models with Unit Roots and Reduced Rank Structure: Estimation, Likelihood Ratio Test, and Forecasting, Journal of Time Series Analysis, 13, 353–375.
 • Swensen A. R., (2006), Bootstrap Algorithms for Testing and Determining the Cointegration Rank in VAR Models, Econometrica, 74, 1699–1714.
 • Toda H. Y., (1994), Finite Sample Properties of Likelihood Ratio Tests for Cointegrating Ranks when Linear Trends are Present, The Review of Economics and Statistics, 76, 66–79.
 • Toda H. Y., (1995), Finite Sample Performance of Likelihood Ratio Tests for Cointegrating Ranks in Vector Autoregressions, Econometric Theory, 11, 1015–1032.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7850b752-617c-4380-9eee-27c1a9828982
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.