PL EN


Journal
2013 | 2 | 30-32
Article title

Przedmiot fakultatywny dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego: „Podstawy nutricjologii sportowej”

Content
Title variants
EN
Facultative subject for students of the Faculty of Physical Education: “The basis of nutrition in sport”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nauka w szkole wyższej jest okresem powstawania nowych zasad zachowania. Oddzielenie od rodziców, wpływ nowego środowiska przyczyniają się do tworzenia nowych zachowań, w tym w zakresie odżywiania. Pięcioletnie doświadczenia wykorzystania na Wydziale Wychowania Fizycznego autorskiego programu przedmiotu fakultatywnego „Podstawy żywienia w sporcie – nutricjologia sportowa” pokazały, że jest on skuteczny w tworzeniu wiedzy na temat odpowiednich diet w ramach żywienia w sporcie. Celem przedmiotu fakultatywnego, wprowadzonego w programie nauczania na ostatnim roku na Wydziale Wychowania Fizycznego, jest przekazanie wiedzy na temat odpowiedniej, zrównoważonej diety, wykorzystanie tej wiedzy w celu zapobiegania różnego rodzaju dysfunkcjom organizmu, nauka opracowania programu prawidłowego i adekwatnego żywienia sportowca zależnie od okresu treningu, w okresie szkolenia lub zawodów sportowych czy okresu regeneracji. Studenci, którzy zdecydują się wybrać ten przedmiot fakultatywny (i zwykle jest to większość grup) uczą się umiejętności wymaganych w praktyce, a dotyczących rozwiązania kwestii nowoczesnych podejść żywieniowych w sporcie. Każdy student przygotowuje indywidualną ocenę stanu odżywienia na platformie edukacyjnej „Moodle” (e-learning). Używany jest oryginalny program komputerowy weryfkacji i edukacji, który opiera się na indywidualnej pracy studentów. Wiedza studentów na temat zasad racjonalnego żywienia jest ewaluowana i korygowana.
EN
The period of studying at a higher school is the time of creating new behavioral patterns. Separation from parents and the infuence of a new social environment both contribute to the changes in our behavior including our nutritional habits. Five-year experience of conducting the authorial facultative subject entitled ‘The basis of nutrition in sport’ has shown its efectiveness in creating proper diets in sport. The aim of the subject, introduced during the fnal year at the Faculty of Physical Education, is to teach about proper and balanced diets and using this knowledge in order to prevent diferent body dysfunctions. It is also to teach how to work out a suitable and adequate nutritional program for a sportsman for a particular period of training or during the competitions or regeneration. Students who decide to choose the subject (usually it is the majority of groups) acquire the abilities necessary in practice and the ones which refer to solving various aspects of modern attitudes towards nutrition in sport. Each student prepares his/her own individual evaluation of the condition of nutrition on the educational platform named ‘Moodle” (e-learning). An original educational and verifying computer program is being used which is based on the students’ individual work. Their knowledge on the principles of proper nutrition is evaluated and corrected.
Journal
Year
Issue
2
Pages
30-32
Physical description
Dates
accepted
2013-06-10
Contributors
  • Katedra Medycyny Sportowej i Rehabilitacji, Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały w Grodnie, Białoruś.
References
  • Potęgowanie zdrowia: czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne. Radom: Wydawnictwo Politechnika Radomska; 2003.
  • Kolarzyk E. Wybrane problemy Higieny iekologii człowieka. Kraków: Wydawnictwo UJ; 2008.
  • Celejowa I. Żywienie w sporcie.Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.
  • Maughan RJ, Burke LM. Żywienie azdolność do wysiłku (Nutrition for Sports Performance).Krakow: Wydawnictwo Medicina Sportiva; 2000.
  • Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda B, Iwanow K. Tabele składu iwartości odżywczej żywności. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005.
  • Biesalski HK, Grimm P. Żywienie. Atlas i podręcznik. Wrocław: Wydawnictwo URBAN & PARTNER; 2012.
  • Jarosz M, Bułhak-Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.
  • Szpakow A. Rozpowszechnienie programów diagnostycznych, edukacyjno-prozdrowotnych i kształcenie zdrowia wśród nastolatków. Family Medicine & Primary Care Review 2006; 8 (2): 341–346.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7857c932-f188-43b1-84dd-b3d7da3d3ff4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.