PL EN


2017 | 489 | 205-212
Article title

Kredyt na innowacje technologiczne jako źródło finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szansą na zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) funkcjonujących w zmiennym otoczeniu jest ich aktywna działalność innowacyjna. Szczególnie dużym problemem we wprowadzaniu innowacji w MSP są niewystarczające środki finansowe, które mogą stanowić znaczącą barierę. Dlatego też dla tych podmiotów ważne jest wsparcie finansowe pozwalające na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Taką możliwość stwarzają instrumenty finansowe wdrażane ze środków unijnych. Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena możliwości wsparcia działalności innowacyjnej MSP ze środków unijnych na przykładzie poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, oferowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7857d818-3838-48e9-b558-648b782996fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.