PL EN


2014 | 6(42) | 1 | 147-156
Article title

Tożsamość kulturowa i problemy jej operacjonalizacji

Title variants
EN
Cultural Identity and Problems with its Operationalization
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article analyses the difficulties with operationalizing the concept of cultural identity. This operationalization is necessary if one wants to research the impact of cultural identity on social behaviour, with a particular reference to economic behaviour. The article comprises two parts. The former focuses on the concept of cultural identity in the context of inheritance of cultural norms and behaviour patterns. The latter discusses problems in defining cultural identity and in defining empirical variables that can help research cultural identity. The paper does not provide a survey of the existing stock of empirical research of the topic. The abundance of such studies forces the author to confine herself to only signalling major problems relating to researching cultural identity.
Year
Volume
Issue
1
Pages
147-156
Physical description
Contributors
 • adiunkt Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
 • Bańka A.: Kapitał kariery - uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, w: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska, Współczesna psychologia pracy i organizacji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 59-117.
 • Barro R.: Determinants of Economic Growth: A Cross Country Empirical Study, http://nber.org/ , “NBER Working Paper” 1996, nr 5698.
 • Barro R., Salla-i-Martin X.: Economic Growth, London: The MIT Press, Cambridge Mass 2004.
 • Bogalska-Martin E.: Wprowadzenie do teorii kulturowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, w: Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, Warszawa: PWE 2007, s.248-266.
 • Douglas M.: Profile kultury, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempa, E. Nowicka, Warszawa: PWN 2005, s. 149.
 • Fukuyama F.: Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław: PWN 1997.
 • Fukuyama F.: Kapitał społeczny, w: Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrisson, S.P. Huntington, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2003, s. 169.
 • Hampden-Turner Ch., Trompernaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1998.
 • Hofstede G., Hofstede G.J.: Kultury i organizacje, Warszawa: PWE 2007. Huntington S.: Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków: Wyd. Znak 2007.
 • Ingelhart R.: Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change In 43 Societies, New Jersey: Princeton University Press 1997.
 • Landem D.S.: Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa: Muza 2000.
 • Sułkowski Ł.: Kulturowa zmienność organizacji, Warszawa: PWE 2002.
 • Sztaudynger J.: Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 11, s. 11-12.
 • Weber M.: Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa: PWN 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78586c15-d9f7-41bf-b937-a265ec6788d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.