PL EN


2017 | 18 | 19-34
Article title

Students’ and Higher Education stakeholders’ concepts of resilience in the context of innovation camps

Content
Title variants
PL
Znaczenie prężności (rezyliencji) dla studentów, pracodawców i kadry uczelnianej w kontekście obozów innowacyjności
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Graduates who are potential change-makers, able to persevere in the face of adversity, are crucial for the working life and societies challenged by global changes. The authors explore conceptualizations of resilience in the context of innovation pedagogy. The meanings are revealed from the narratives of some stakeholders and students and then confronted with the results of the innovation barometer test administered to innovation camp participants. The theoretical framework for conceptualizing resilience comes from the radical pedagogy of Freire and the literary theory of Bakhtin. The findings allow the authors to interpret resilience as the capacity for perseverance and problem solving under challenging conditions. Students self-reported efficacy beliefs on that capacity rise after the participation in innovation camps. Other values on innovation barometer confirm the intuitive understanding of resilience as the ability to predict and discern causal relationships of own and team efforts to prevent or capitalize on failure.
PL
Pracodawcy i społeczności niepokojone różnymi globalnymi wyzwaniami poszukują absolwentów uczelni odpornych na przeciwności losu, nierezygnujących z chęci udoskonalania świata. Autorzy artykułu badają rozumienie prężności (resilience) w kontekście pedagogiki innowacyjności. Różne interpretacje znaczenia prężności wyłaniają się z narracji badanych interesariuszy szkolnictwa wyższego i studentów, a następnie są one zestawione z wynikami testów „barometru innowacyjności”, które na wejściu i wyjściu wypełnili uczestnicy trzech obozów innowacyjności. Podstawy teoretyczne badania zostały zaczerpnięte z radykalnej pedagogiki Paula Freire’a oraz teorii powieści Michaiła Bachtina. Prężność jawi się w badaniach jako pojęcie obejmujące zdolność do rozwiązywania problemów w niesprzyjających okolicznościach. Przekonania studentów co do owej zdolności stają się silniejsze po udziale w obozie innowacyjności. Wartości „barometru innowacyjności” związane z przyczynowo-skutkowym związkiem nakładu pracy i powodzeniem osobistym lub zespołowym także rosną, wskazując na zbieżność intuicyjnego rozumienia prężności z realną oceną własnej zdolności zapobiegania lub uczenia się na błędach czy porażkach.
Year
Volume
18
Pages
19-34
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Turku University of Applied Sciences, Faculty of Technology, Environment and Business, Finland
 • University of Gdańsk, Faculty of Social Sciences, Poland
References
 • Bakhtin M.M. (1986), Speech Genres and Other Late Essays, University of Texas Press, Austin.
 • Bakhtin M.M. (1990), Art and Answerability, University of Texas Press, Austin.
 • Bandura A. (1999), Self-efficacy in Changing Societies, Cambridge University Press.
 • Bauman Z. (2001), Identity in the globalizing world, “Social Anthropology EASA”, Vol. 9.
 • Berg M., Kortuska M. (2009), Courseware Management, Packt Publishing.
 • Biggs J. (2003), Teaching for Quality Learning at University, 2nd ed., The Society for Research into Higher Education and Open University Press.
 • EK (2011), Oivallus final report, http://ek.fi/wcontent/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf.
 • Freire P. (1974), Pedagogy of the Oppressed, “Seabury Press”, p. 36.
 • Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P. & Trow, M. (1994), The New Production of Knowledge. The dynamics of science and research in contemporary societies, Sage, London.
 • Heyes R. (2005), From “ownership” to dialogical addressivity, THEN Journal.
 • Jagiello-Rusilowski A. (2017), Drama for Academic Integrity, Integrity and its counterfeits, Palgrave, London (in print).
 • Kairisto-Mertanen L., Penttilä T. & Putkonen A. (2010), Embedding innovation skills in learning. In Innovation and Entrepreneurship in Universities (Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala ed.). Series C Articles, reports and other current publications, part 72, Lahti University of Applied Sciences.
 • Kairisto-Mertanen L., Penttilä T. & Lappalainen H. (2012), Fostering Capabilities for Continuous Innovation in University Education. Proceedings of 13th International CINet Conference 16-18 September 2012.
 • Keinänen M., Ursin J. & Nissinen K. (2016), How to measure students´ innovation competences in higher education: Development of an assessment tool. Unpublished manuscript.
 • Kettunen J., Penttilä T. & Kairisto-Mertanen L. (2013), Innovation pedagogy and desired learning outcomes in higher education, “On the Horizon”, Vol. 21, Issue 4 [A: strony].
 • Knox H.M. (1975), The progressive development of J.F. Herbart’s educational thought, “British Journal of Educational Studies” 23 (3), pp. 265-275.
 • Matusov E. (2009), Journeys into Dialogic Pedagogies, NY Nova Science Publishers, Hauppage.
 • Moreno (1956), Sociometry and the Science of Man, Beacon, New York.
 • Nonaka I. & Takeuchi H. (1995), The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York.
 • Nowotny H., Scott P. & Gibbons M. (2001), Re-Thinking Science. Knowledge and the public in an age of Uncertainty, Polity Press, London.
 • Nowotny H. & Scott P. & Gibbons M. (2003), ‘Mode 2´ Revisited: The new production of knowledge, “Minerva” 41(3), pp. 179-194.
 • Penttilä T. (2016), Developing educational organizations with innovation pedagogy, “IJAEDU – International E-Journal of Advances in Education”, Vol. 2, Issue 5.
 • Putnam H., Putnam A. (1993), Education for Democracy, “Educational Theory”, Vol. 43, Issue 3, pp. 363-376, Viley.
 • Robinson A. (2011), In Theory Bakhtin: Dialogism, Polyphony and Heteroglossia, https://ceasefiremagazine.co.uk/in-theory-bakhtin-1/, 5.01.2017.
 • Schoeber P. (2017 in progress), ARTPAD Best Practice Guide.
 • Watts F., Aznar-Mas L.E., Penttilä T., Kairisto-Mertanen L., Stange C., Helker H. (2013a), Innovation Competency Development and Assessment in Higher Education. Proceedings of INTED2013 conference, Valencia, Spain.
 • Watts F., Garcia-Carbonell A., Adreu-Andres M.A. (eds) (2013b), Innovation Competencies Development – INCODE Barometer and User Guide. Juvenes Print: Tampere.
 • Weiner M. (2014), Taking risks in your teaching, The Teaching Professor, 28 Magna Publications.
 • Zelger J. (1999), GABEK. A Method for the Integration of Expert Knowledge and Everyday Knowledge, in: Complex Problem Solving. Methodological Support for Societal Policy Making, De Tombe Dorien J. & Elmar A. Stuhler (Hrsg.), München/Mering (Hampp Verlag), pp. 20-45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78626ee3-7f37-4a72-b54f-a22dfc6f1f56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.