PL EN


2016 | 15 | 1 | 76-92
Article title

Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych

Content
Title variants
EN
Helping online children in difficult life situations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomoc online to stosunkowo nowa forma pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych. W artykule omówiono przyczyny jej popularności wśród dzieci i młodzieży oraz ograniczenia płynące z braku bezpośredniego kontaktu w relacji pomocowej. Przedstawiono również wyniki badania „Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych”, które zostało przeprowadzone w 2015 roku w ramach projektu finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund). Koordynatorem projektu była Fundacja Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), partnerami – organizacje z Czech, Słowacji i Węgier, które prowadzą w swoich krajach telefony pomocowe pod europejskim numerem 116 111 i jednocześnie dają dzieciom możliwość kontaktu przez internet. Celem badania było przybliżenie perspektywy dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i szukały wsparcia online. W artykule przedstawiono również wnioski i rekomendacje płynące z przeprowadzonego badania.
EN
Online support is a fairly new trend in helping people who face tough situations in life. The article explains the reasons for a growing popularity of this method among children and youth, and the limitations arising from the lack of direct contact in the helping process. The article quotes the results of the “Helping online children in difficult life situations” research, which was conducted in 2015 within a project financed from the International Visegrad Fund. The project was coordinated by the Nobody’s Children Foundation (now: Empowering Children Foundation) and its partners were organizations from the Czech Republic, Slovakia and Hungary who, in their respective countries, run the 116 111 helplines and provide young people with the possibility to contact them through the Internet. The goal of the research was to investigate and introduce the perspective of children who found themselves in a difficult life situation and sought help online. The article presents also the conclusions and recommendations from the research.
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
76-92
Physical description
Contributors
  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78677b88-4e23-46b8-9de9-b04d4ef94308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.