PL EN


2018 | 25 | 57-71
Article title

Materiały sejmikowe w spuściźnie po Ludwiku Gruno księciu Hessen-Homburg w Archiwum Muzeum Artylerii, Wojsk Inżynieryjnych i Łączności W St. Petersburgu

Content
Title variants
EN
Dietine materials in the legacy of Ludwig Gruno of Hesse-Homburg, in the archive of Military-Historical Museum of Engineer and Signal Corps in St. Petersburg
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
25
Pages
57-71
Physical description
Dates
published
2018-10-29
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. 23: Lauda wiszeńskie, lwowskie, przemyskie, sanockie 1731–1772, wyd. A. Prochaska, Lwów 1928; t. 25: Lauda sejmikowe halickie 1696–1772, wyd. W. Hejnosz, Lwów 1935.
 • Amburger E., Ludwig Gruno prinz von Hessen-Homburg [w:] Neue Deutsche Biographie, t. 15, Berlin 1987, s. 394.
 • Ciesielski T., Agresja rosyjska na Polskę 1733–1735. Walki na Ukrainie, Podolu i Wołyniu [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI–XX wieku, red. A. Szczepaniak, Toruń 2007, s. 115–125.
 • Ciesielski T., Archiwum Księcia Ludwika Gruno Hessen-Homburga jako źródło do dziejów polskiej wojny sukcesyjnej w latach 1734–1735 [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, t. 10, Białystok 2017, s. 318–319.
 • Ciesielski T., Участие генерал-фельдцейхмейстера Людвига Гессен-Гомбургского в военных действиях на территории Польши в 1734–1736 годах [w:] Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Пятой Международной научно-практической конференции, ред. С. В. Ефимов, Санкт-Петербург 2014, ч. 4, c. 333–350.
 • http://www.artillery-museum.ru/ru/museum/archive/ <dostęp: 2018-06-14>.
 • Lisek A., Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski w latach 1733–1736, Kraków 2014.
 • Wołoszyn A., «Диариуш путешествия» принца Людвига фон Гессен-Гомбургского 1735–1736 годов как источник для исследования общественной жизни и менталитета военной элиты [w:] Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Седмой Международной научно-практической конференции, ред. С. В. Ефимов, Санкт-Петербург 2016, ч. 2, c. 75–92.
 • Бантыш-Каменский Д. Н., 13-й Генералъ-Фельдмаршалъ Лудовикъ-Вильгельмъ, Принцъ Гессенъ-Гомбургский [w:] Биографии российских генералиссимусов..., http://militera.lib.ru/bio/bantysh-kamensky/16.html <dostęp: 2016-04-20>.
 • Бантыш-Каменский Д. Н., Списки кавалерам российских императорских орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Екатерины, Св. Александра Невского и Св. Анны с учреждения до установления в 1797 году орденского капитула, подготовил П. А. Дружинин, Москва 2005.
 • Бринкер А. Г., Принц Гессен-Гомбургский в России, „Исторический Вестник”, т. 52, 1893, № 4, с. 169–175.
 • Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, ф. 2, оп. ШГФ, д. 539-542.
 • Вознесенская И. А., Архив ландграфа Людвига Гессен-Гомбургского как источник по истории военной элиты 1730-х гг. [w:] Правящие элиты и дворянство России во время и после Петровских реформ (1682–1750), ред. Н. Петрухинцев, Л. Эррен, Москва 2013, s. 213–224.
 • Вознесенская И. А., Архив принца Людвига Гессен-Гомбургского [w:] Война и оружие. Новые исследования и материалы. Международная научно-практическая конференция. 12–14 мая 2010 г., ч. 1, ред. С. В. Ефимов, Санкт-Петербург 2010, c. 141–144.
 • Вознесенская И. А., Цифирная азбука 1732 г. данная Людвигу Гессен Гомбургскому в Персидский поход [w:] Война и оружие. Новые исследования и материалы Труды Четвертой Международной научно практической конференции 15–17 мая 2013 года, ч. 1, ред. С. В. Ефимов, Санкт-Петербург 2013, s. 380–383.
 • Курукин И. В., Эпоха „дворских бурь”: Очерки политической истории послепетровской России, 1725–1762 гг., Рязань 2003.
 • Половцов А., Людвиг Груно Вильгельм Гессенгомбургский [w:] Сборник биографий кавалергардов, т. 1: 1724–1762, Санкт-Петербург 1901, с. 220–227.
 • Чулков Н. П., Гессенѣ-Гомбургская, принцесса Анастасія Ивановна [w:] Русский биографический словарь, т. 5, с. 147–149.
 • Чулков Н. П., Гессенѣ-Гомбургский, принцѣ Людвигѣ-Груно-Вильгельмѣ [w:] Русский биографический словарь, т. 5, Москва 1916.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7868a7d9-09b3-408f-a4ca-3e9567764d9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.