PL EN


2017 | 23 | 102-125
Article title

Jaka piękna katastrofa

Authors
Content
Title variants
EN
What a beautiful catastrophe
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Jowita Mormul What a beautiful catastrophe Tragic human death is nowadays commonplace in the news media, on the Internet, advertising and in the arts. Art-pieces on post-mortal, sepulchral and sacral subjects and war include the elements of death in creative discourse. Massively reproduced photography and film reproduce images related to death and violence, which are perceived both in the context of information and art. Art-pieces in galleries and different collections contribute to the fact that death begins to fall under market law and functions as commodities. Based on selected phenomena in art, history and media communication, Mormul analyzes the mechanisms that cause the popularity of death related themes and the associated sensation to be the inspiration for artists.
Keywords
Year
Volume
23
Pages
102-125
Physical description
Dates
published
2017-10-09
References
 • 1 W. Shakespeare, Makbet, tłum. S. Barańczak, Poznań 1994, s. 136.
 • 2 U. Violet, 15 minut sławy. Moje lataz Andym Warholem, 1992, s. 110.
 • 3 R. L. Pincus, An Artist Turns a Photo into an Iconic Image – but Is It Fair Use?, “The San Diego Union-Tribune”, 15. 02.2009, http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-lz1a15faireys182557-artist-turnsphoto-iconic-imag-2009feb15-story.html
 • 4 G. Comenas, Warholstars, Warholstars Timeline 1960–1962, http://www.warholstars.org/Andy_Warhol_1960-1962.html
 • 5 Tamże, http://www.warholstars.org/Andy_Warhol_1960-1962.html
 • 6 V. Bockris, Warhol, London 1989, s. 143.
 • 7 R. B. Zajonc, Attitudinal Effects Of Mere Exposure, Technical Report No. 34, Research Center for Group Dynamics, Institute for Social Research Library, The University of Michigan, 1965, s. 3.
 • 8 Tamże, s. 22 i 79.
 • 9 W. Włodarczyk, Wokół pop-artu. Przedmiot i postać, [w:] Sztuka świata, red. I. Kunińska, t. 10, Warszawa 1996 s. 86.
 • 10 W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, tłum. H. Orłowski, J. Kmita, Poznań 1975, s. 42.
 • 11 Idiom: „odgrzany nieboszczyk”, albo „odgrzana śmierć”, znaczeniowo zbliżony do polskiego „jak z grobu wyjęty”. J. Cantor, Great Neck, New York 2003, s. 86.
 • 12 J.O. y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, tłum. P. Niklewicz, Warszawa 1996, s. 86–88.
 • 13 M. Konarzewski, Na początku był głód, Warszawa 2005, 2015, s. 97–108.
 • 14 J. Pijoan, Renesans i manieryzm w Niemczech, [w:] Sztuka świata, dz. cyt., t. 6, s. 273–274.
 • 15 M. L. Bernhard: Sztuka grecka IV w. p.n.e., Warszawa 1992, s. 530–531.
 • 16 J. Natusiewicz-Mirer, Historia „Panoramy
 • Racławickiej” i jej konserwacji, [w:] „Ochrona Zabytków” 37/4 (147), Kraków 1984, s. 241–246.
 • 17 J. Goodwin, Eisenstein, Cinema, and History, Illinois 1993, s. 37.
 • 18 Alan Marcus, Reappraising Riefenstahl’s Triumph of the Will, „Film Studies”, Summer 2004, s. 75–77.
 • 19 W. Benjamin, Twórca..., dz. cyt., s. 86–95.
 • 20 M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1991, s. 445–446.
 • 21 Death in Spain: The Civil War has taken 500,000 lives in one year, “Life”, 1937, s. 19.
 • 22 J.O. y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 215.
 • 23 N. Rosenblum, Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005, s. 483.
 • 24 Z. Sztetyłło, Sztuka grecka, [w:] Sztuka świata, dz. cyt., t. 2, s. 110–111.
 • 25 Tamże, s. 152.
 • 26 Tamże, s. 153.
 • 27 W. i J. Grimm, Kinder und Hausmärchen, Berlin 1819.
 • 28 Stary Testament, [w:] Biblia Tysiąclecia, Wj. 20, 4–5, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70
 • 29 N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 2002, s. 279–281.
 • 30 Wydane przez Educa Borras S.A.U, Barcelona, 2011/2016 Puzzle 9000, H. Bosch, The Garden Of Earthly Delights.
 • 31 Archeology of the Cross and Crucifix, [w:] The Catholic Encyclopedia, http://www. newadvent.org/cathen/04517a.htm
 • 32 N. Davies, Europa..., dz. cyt., s. 226–227.
 • 33 Archeology of the Cross…, dz. cyt., http://www.newadvent.org/cathen/04517a.htm
 • 34 J. Pijoan, Sztuka romańska w Hiszpanii, [w:] Sztuka świata, dz. cyt., t. 3, s. 363i 366.
 • 35 L. V. Thomas, Trup, tłum. KrzysztofKocjan, Łódź, 1991, s. 66.
 • 36 M. Rzepińska, Siedem wieków..., dz. cyt.,s. 166–170.
 • 37 G. Deleuze, Francis Bacon: the Logic of Sensation, transl. D.W. Smith, London 2003, s. 23.
 • 38 Tamże, s. 90.
 • 39 Tamże, s. 39.
 • 40 L. Watson, Biologia śmierci, tłum.M. Streszewska, Poznań, 1992, s. 91.
 • 41 Tamże, s. 91.
 • 42 L. V. Thomas, Trup..., dz. cyt., s. 83 i 116.
 • 43 T Ferenc, Odrzucony język fotografii mortualnej, [w:] Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, red. T. Ferenc, K. Makowski, Łódź 2005, s. 89–91.
 • 44 L. Watson, Biologia..., dz. cyt., s. 47.
 • 45 L. V. Thomas, Trup..., dz. cyt., s. 53.
 • 46 T. Ferenc, Odrzucony ..., dz. cyt., s. 102–105.
 • 47 H. M. McLuhan, Wybór tekstów, tłum. E. Różalska i J. M. Stokłosa, Poznań 2001, s. 26–28.
 • 48 O. Toscani, Reklama – uśmiechnięte ścierwo, tłum. M. Misiorny, Łódź 1995, s. 18.
 • 49 B. Doherty, This Is Burning Man: The Rise of a New American Underground, Dallas 2006, s. 28.
 • 50 L. V. Thomas, Trup..., dz. cyt., s. 145–158.
 • 51 R. May, Odwaga tworzenia, tłum. E. i T. Hornowscy, Poznań 1994, s. 21.
 • 52 Tamże, s. 27.
 • 53 J.O. y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 211–213.
 • 54 M. Rzepińska, Siedem wieków..., dz. cyt., s. 200–202.
 • 55 W. Włodarczyk, Nowy obszar sztuki. Działania i dokumentacje, [w:] Sztuka świata, dz. cyt., s. 121.
 • 56 G. Comenas, Warholstars…, dz. cyt.
 • 57 W. Włodarczyk, Nowy obszar sztuki. Działania i dokumentacje, [w:] Sztuka świata, dz. cyt., s. 122–123.
 • 58 Tamże, s. 125.
 • 59 Tamże, s. 127.
 • 60 Tamże, s. 141.
 • 61 Tamże, s. 141.
 • 62 Tamże, s. 141.
 • 63 A. Borowitz, Terrorism for Selfglorification: The Herostratos Syndrome. Kent 2005, s. 4.
 • 64 Tamże, s. 5–6.
 • 65 Tamże, s. 66.
 • 66 Tamże, s 68.
 • 67 S. Sontag, O fotografii, tłum. S. Magala, Warszawa 1986, s. 123.
 • 68 H.M. McLuhan, Wybór..., dz. cyt., s. 32.
 • 69 http://www.worldometers.info/worldpopulation/
 • 70 L. Watson, Biologia..., dz. cyt., Poznań 1992, s. 43–44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-786f6b4f-1fb5-49ea-9579-69410443acbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.