PL EN


2013 | 13 | 11-28
Article title

O parach komponentów czasownikowych równoważnych dystrybucyjnie

Title variants
EN
On pairs of distributionally equivalent verbal components
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is a continuation of the discussion on grammatical characteristics of the Polish verbal components, understood as elements of phraseological units. The subject of the work is a comparison of collocations containing a pair of equivalent verbal components. The research demonstrated an interesting grammatical regularity between inflection and syntactic features. The verbal components which have different forms in collocations, including personal forms, have typical functions of a verb, e.g. constitute a sentence. The components which have only one form – even identical with a personal form – do not function as finite verbal phrases. They have specific syntactic properties.
Year
Issue
13
Pages
11-28
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, POLAND
References
 • Andrejewicz U., 2006, Uwagi metodologiczne i terminologiczne na marginesie dystrybucyjnego opisu leksemów czasownikowych stanowiących komponent frazeologizmów polskich, w: Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, red. B. Nowowiejski, Białystok, s. 7–17.
 • Andrejewicz U., 2007, Funkcje składniowe wybranych frazeologizmów polskich z komponentem czasownikowym, „Białostockie Archiwum Językowe” 7, Białystok, s. 29–46.
 • Andrejewicz U., 2011, Jednostka trafić w składni i frazeologii – analiza wybranych cech składniowych, „Białostockie Archiwum Językowe” 11, Białystok 2011, s. 11–27.
 • Andrejewicz U., 2013, Dystrybucyjny opis składniowy jednostki robić – cechy leksemu czasownikowego i komponentu związku frazeologicznego, w: Pogranicze, Kresy, Wschód a Idee Europy, seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, Białystok, s. 291–294.
 • Gębka-Wolak M., 2011, Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Toruń.
 • Lewicki A. M., 2003, Studia z teorii frazeologii, Łask, s. 10–152.
 • Lewicki A. M., Pajdzińska A., 2001, Współczesny język polski, Frazeologia, Lublin, s. 315–333.
 • Moroz A., 2010, Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim, Toruń.
 • Saloni Z., 1974, Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, „Język Polski” LIV, z. 1, s. 3–13, z. 2, s. 93–101.
 • Saloni Z., Świdziński M., 1998, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 • Świdziński M., 1996, Własności składniowe wypowiedników polskich, Warszawa.
 • Świdziński M., 1999, O ograniczeniach aparatu pojęciowego schematów zdaniowych,w: Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, red. W. Banyś, L. Bednarczuk, S. Karolak, Katowice, s. 187–197.
 • Wiśniewski M., 2005, Dystrybucyjne właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78777a99-984c-4789-8e3f-8c2b50b91fd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.