PL EN


2016 | 1 | 165–174
Article title

Przestępstwa gospodarcze – istota i rodzaje

Content
Title variants
EN
Economic crimes – the entity and types
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przestępstwa gospodarcze towarzyszą ludzkości niemal od samego początku, trzeba jednak zaznaczyć, że należą do tych najbardziej wyrafinowanych oraz najtrudniejszych do wykrycia, gdyż najczęściej popełniane są pod przykrywką legalności, tj. prowadzenia rzeczywiście istniejącego przedsiębiorstwa. Ponadto tego typu czyny zabronione występują niemal w każdej sferze rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Dlatego też z czasem pojawiła się potrzeba usystematyzowania powstałych na przestrzeni lat kategorii naukowych oraz siatek pojęciowych. Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie istniejących teorii i definicji dotyczących przestępstw gospodarczych oraz ich sprawców.
EN
The study of economic crime has had an uneven history. Over the last few centuries, writers have offered a variety of definitions of economic offenses and theories that use an economic approach to crime. Throughout this period, interest in economic crime and the economic approach to offending has ebbed and flowed. In this article the author presents the evolution of the phenomenon and reorganizes existing theories. She explains the essence of today’s economic crimes and also describes types of offenders.
Year
Issue
1
Pages
165–174
Physical description
Dates
published
2016-10-31
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • 1. O. Górniok, Przestępczość gospodarcza: wybrane przejawy i uwarunkowania, Katowice 1986, s. 16.
 • 2. Za: O. Górniok, Koncepcja przestępstw gospodarczych w doktrynie niemieckiej a polityka kryminalna, „Państwo i Prawo” 1993, z. 1, s. 63.
 • 3. O. Górniok, Przestępczość gospodarcza…, s. 57.
 • 4. Tamże.
 • 5. Tamże, s. 58.
 • 6. Tamże, s. 58–61.
 • 7. H. Fedewicz, P. Kisiel, Przestępczość gospodarcza w dobie mediów telematycznych, Przemyśl 2007, s. 32.
 • 8. A. Zientara, Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2010, s. 25.
 • 9. H. Fedewicz, P. Kisiel, Przestępczość gospodarcza w dobie…, s. 68.
 • 10. J. Kraciuk, Przestępstwa gospodarcze w przedsiębiorstwach i sposoby ich przeciwdziałania, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2012, nr 51 (690), s. 801.
 • 11. Tamże.
 • 12. L. Wilk, Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, ,,Edukacja Prawnicza” 2012, nr 10 (136), s. 15.
 • 13. K. Tiedemann, Ocena międzynarodowego stanu badań przestępczości gospodarczej, „Przestępczość na Świecie” 1986, t. XIX, s. 39.
 • 14. O. Górniok, Przestępczość gospodarcza…, s. 103.
 • 15. Karl Jaspers’ Philosophy and Psychopathology, red. T. Fuchs, T. Breyer, Ch. Mundt, New York 2013, s. 139.
 • 16. Council of Europe, Legal Affairs, Economic Crime, Strassbourg 1981, nr R 81/12.
 • 17. J.W. Wójcik, Oszustwa finansowe: zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2008, s. 57.
 • 18. R. Bełdzikowski, Przestępczość skarbowa zagrożeniem bezpieczeństwa finansowego państwa – próba wskazania problemu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa” 2012, nr 2, s. 77.
 • 19. Tamże, s. 79.
 • 20. P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2002, s. 13.
 • 21. A. Bernal, Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, Warszawa 2008, s. 24.
 • 22. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004, s. 251.
 • 23. M. Szewczyk, Służba Celna – lepsze usługi w erze cyfrowego stylu życia, www.mf.gov.pl/docu-ments/764034/1526196/folder_SC_PL_podglad.pdf (dostęp: 27.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543–7321
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-787791ae-32f5-4b2f-8777-c4d7ad83727d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.