PL EN


2014 | 3(29) | 401-418
Article title

Ojczyzna w homiliach i przemówieniach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979‑1987

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Homeland in John Paul II’s homilies and speeches given during the pilgrimages to Poland (1979‑ 1987)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Although the place of the notion of homeland in John Paul II’s teaching has been studied in numerous publications, most of them adopted a theological perspective. However, it seems worthy to refer it also to reflections of lay researchers. The present analysis concentrates on Pope’s homilies and speeches given during three pilgrimages to Poland between 1979 and 1987. Thirty texts in which the word homeland appears have been taken into account. It turns out that John Paul II often alluded to visions of homeland fixed in the Polish culture. However, he did not share with his contemporaries the image of homeland with ethnicity, history and tradition in its centre. Homeland, in his vision, should not separate inhabitants of a country, but rather unite them. It should not induce to contemplate national triumphs and failures, but incite to look towards the future.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bartmiński J., Polskie rozumienie ojczyzny i jej warianty, [w:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, red. tenże, Lublin 1993, Pogranicze, t. 1.
 • Czuba K., Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II, Olsztyn 1990.
 • Jan Paweł II, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1: Polska, red. P. Ptasznik [i in.], Kraków 2008, Dzieła Zebrane, t. 9.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
 • Katastrofa smoleńska i papież w orędziu wielkanocnym, Polskie Radio, 24 IV 2011, [online] http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/356328,Katastrofa‑smolenska‑i‑papiez‑w‑oredziu‑wielkanocnym.
 • Kłoskowska A., Kultura narodowa, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 1: Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. S. Krzemień‑Ojak [i in.], Wrocław 1991.
 • Lenkiewicz T., Ojczyzna i patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II, „Ateneum Kapłańskie” 2003, t. 141, z. 2‑3.
 • Łęcicki G., Jan Paweł II. Starałem się mówić za was… O papieskich pielgrzymkach do zniewolonej Ojczyzny 1979, 1983, 1987, Warszawa 2008.
 • Łużyński W., Naród – ojczyzna – patriotyzm w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, „Studia Gnesnensia” 2006, t. 20.
 • Miłość do Ojczyzny według Jana Pawła II, oprac. G. Grochowski, Szczecinek 2011.
 • Nowacki W., Kossakowska A., Miłość do Ojczyzny w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Teologiczne” 2005, t. 23.
 • Ojczyzna, Portal Wiedzy PWN, [online] http://www.pwn.pl/?module=multisearch&search=ojczyzna&submit2=szukaj.
 • Ojczyna, [w:] Wielki słownik języka polskiego, [online] http://www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=9054&id_znaczenia=0.
 • Ossowski S., Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna, [w:] tenże, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984.
 • Pelanowski A., Znak Katynia, znak Smoleńska, „Fronda” 2010, nr 55, [online] http://www.pismofronda.pl/wp‑content/uploads/2011/09/Fronda55.pdf.
 • Polak K., Polak M., Polska – ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II, „Rocznik Koszaliński” 2006, nr 34.
 • Seul A., Wartości patriotyczne w wypowiedziach Jana Pawła II, „Język, Szkoła, Religia” 2008, nr 4.
 • Siwecki L., Idea ojczyzny i państwa w nauczaniu sługi Bożego Jana Pawła II, „Ateneum Kapłańskie” 2006, t. 146, z. 2, s. 332‑347.
 • Słotwińska H., Katecheza o ojczyźnie według nauczania Jana Pawła II, „Studia Pastoralne” 2006, R. 2, nr 2.
 • Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, Wrocław 2008.
 • Strzelczyk B., Manifestacja w Krakowie. Rządzący winni katastrofy, Gazeta.pl Kraków, 4 III 2012, [online] http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,11281296,Manifestacja_w_Krakowie__Rzadzacy_winni_katastrofy.html#ixzz1oGogkjqe.
 • Wierzbicka A., Słownik kluczem do historii i kultury. „Ojczyzna” w językach niemieckim, polskim i rosyjskim, przeł. M. Abramowicz, [w:] taż, Język, umysł, kultura. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.
 • Wojciechowski P., Ojczyzna – miejsce trudnego wyzwania, „Pastores” 2011, nr 4.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-787b2027-a72a-47e9-82e0-7dcddd6ae069
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.