PL EN


2018 | 9 | 4 | 232-239
Article title

Analiza parametrów okulograficznych zarejestrowanych podczas percepcji rysunków w sytuacjach zadaniowych

Content
Title variants
EN
Analysis of Eye Tracking Parameters Measured During Perception of Illustrations in Task-solving Contexts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono fragment badań przeprowadzonych metodą eye-trackingową. Okulografia jest zbiorem metod i technik badawczych polegających na rejestracji i analizie ruchu gałek ocznych, co umożliwia dotarcie do różnych aspektów i szerszy opis procesów poznawczych człowieka. Celem badań było poszukiwanie parametrów okulograficznych charakteryzujących procesy percepcji uczniów podczas rozwiązywania zadania wymagającego analizy rysunku. Zaprezentowano analizę materiału badawczego zgromadzonego podczas percepcji tego samego rysunku w dwóch różnych sytuacjach zadaniowych. Wyniki badań wskazują, iż podczas krótkiego czasu przeznaczonego na ekspozycję i analizę dwóch następujących po sobie slajdów badani wykorzystują przechowywany w pamięci operacyjnej obraz analizowanej figury.
EN
This article describes a part of a eye-tracking study. Eye tracking is a collection of research methods and techniques used for the measurement and analysis of eyemovement which allow for the analysis of various aspects of human cognitive processes. The aim of the study was to acquire eye tracking parameters related to the memory processes of the subjects duringsolving a task which required the analysis of an illustration. Analysis of the research material gathered during the perception of the same illustration in two different task-solving situations in the article is presented. The results of the study clearly show that during the short amount of time needed for the analysis of two consecutive slides, the brain is capable of storing the image of the analyzed shape in the working memory.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
232-239
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Instytut Matematyki, Polska
author
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Matematyczno- -Fizyczno-Techniczny, Instytut Fizyki, Polska
References
  • Biecek, P. (2014). Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. Warszawa: Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl.
  • Demidow, W. (1989). Patrzeć i widzieć. Warszawa: Wyd. Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA.
  • Kaczmarzyk, M. (2017). Szkoła neuronów. Słupsk: Dobra Literatura.
  • Młodkowski, J. (2008). Aktywność wizualna człowieka. Warszawa: PWN.
  • Petlák, E., Zajcová, J. (2010). Rola mózgu w uczeniu się. Kraków: Petrus.
  • Pilipczuk, O. (2014). Technologie eye-tracking w analizie danych medycznych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 35, 323–337.
  • Rożek, B. (2014). Wykorzystanie badań eye-trackingowych do analizy procesu rozwiązywania procesu rozwiązywania testowego zadania matematycznego jednokrotnego wyboru. Edukacja – Technika – Informatyka, 5(2), 384–390.
  • Rożek, B., Błasiak, W., Andrzejewska, M., Godlewska, M., Kazubowski, P., Rosiek, R., Sajka, M., Stolińska, A., Wcisło, D. (2015). Neurodydaktyczne aspekty procesu rozwiązywania testowego zadania matematycznego w oparciu o badania eyetrackingowe. Edukacja – Technika – Informatyka, 3, 202–208.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-787ee2a6-f295-499e-9516-aab1d7632ab8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.