PL EN


2017 | 4 (807) | 87-96
Article title

Zarządzanie innowacjami – podejście konceptualne

Authors
Title variants
EN
Innovations Management – Conceptual Approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska, od rozpoczęcia transformacji społeczno-gospodarczej w 1989 roku znacznie zmniejszyła dystans, mierzony wielkością PKB na głowę mieszkańca, dzielący ją od krajów unijnej piętnastki.17 Dylemat polega na tym, czy będzie potrafiła bardziej dynamicznie zmniejszać ten dystans , tak by np. do roku 2025 osiągnąć poziom PKB per capita Włoch czy Hiszpanii, czy też ugrzęźnie w pułapce „średniego poziomu rozwoju”. Wydaje się, że wyczerpano już proste rezerwy tkwiące w czynnikach produkcji. Teraz trzeba poszukiwać nowych możliwości wzrostu tkwiących w innowacjach poprawiających wykorzystanie posiadanych zasobów. W publikacji zaprezentowano koncepcję zarządzania innowacjami w oparciu o powołanie wspólnej organizacji reprezentującej wszystkich zainteresowanych partnerów z obszaru rynku rolnego w formule konsorcjum Centrum Kompetencji Puławy. Inicjatorzy przyjęli założenie, że istnieje możliwość zbudowania modelu zarządzania innowacjami w sektorze rolnym, w którym strona podażowa jaki i popytowa innowacji będą wspólnie inicjowały, realizowały i wdrażały projekty badawczo-rozwojowe akceptowane przez rynek. Taka konstrukcja współpracy ma wyeliminować słabości mechanizmu transakcji pomiędzy sferą nauki a sferą biznesu, nie ma jednak charakteru rozwiązania systemowego.
EN
Poland, since the beginning of the socio-economic transformation in 1989, has significantly decreased the distance that distinguishes it from the ‘Old’ European Union. The decision that will dictate the further path of development. Whether it will be able to follow that path even more efficiently, reaching the point where in 2025 Polish GDP per capita could equal with Italy or Spain, or maybe it will stop at the point of disability of efficient development of productivity. It seems that simple factors of production are about to end. Now, it is a must to recognize new possibilities of growth, such as innovations enabling to increase efficiency in usage of own resources. This publication presents the conception of innovative managment based on cooperation of all involved partners from agricultural market area in the form of a consortium of Competency Center Puławy. The initiators have hypothesized that it is possible to build a model for managing innovation in the agricultural sector in which the supply side and the demand for innovation will jointly initiate, implement and implement R & D projects accepted by the market. Such construction of cooperation allows to eliminate weekneses of Business-Science collaboration, however it does not seem to be a universal solution.
Contributors
  • dr Zenon Pokojski, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78831a9f-2820-4b48-9970-31013dff795d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.