PL EN


Journal
2021 | 1(65) | 43–54
Article title

Demographic determinants of revenue autonomy in rural and urban-rural municipalities

Authors
Content
Title variants
PL
Demograficzne determinanty niezależności dochodowej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to identify demographic factors that influence revenue autonomy in the municipalities located in rural areas of the Warmian-Masurian Voivodeship in Poland. The first and the second sections contain a review of the literature analyzing the phenomena related to the economic aspects of revenue autonomy and its potential demographic determinants. The subsequent empirical section demonstrates that revenue autonomy of the municipalities was highly associated with two indicators of population ageing and net migration. These findings support the results of previous studies, as well as theory presented in the literature review.
Journal
Year
Issue
Pages
43–54
Physical description
Contributors
 • Ph.D., University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Economic Sciences, Institute of Economics and Finance, Department of Theory of Economics, ORCID: 0000-0003-2862-4424
References
 • Adamik A., Matejun M., Organizacja i jej miejsce w otoczeniu [in:] Podstawy zarządzania, ed. A. Zakrzewska-Bielawska, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Albalate D., The Institutional, Economic and Social Determinants of Local Government Transparency, “Journal of Economic Policy Reform” 2013, Vol. 16, Issue 1, https://doi.org/10.1080/17487870.2012.759422, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/58408/1/IR12-010_Albalate.pdf.
 • Arzaghi M., Henderson J.V., Why countries are fiscally decentralizing, “Journal of Public Economics” 2005, Vol. 89, Issue 7, https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.10.009.
 • Bisogno M., Cuadrado-Ballesteros B., García-Sánchez I.M., Financial Sustainability in Local Governments: Definition, Measurement and Determinants, “Financial Sustainability in Public Administration”, Palgrave Macmillan, Cham 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-319-57962-7_3.
 • Bontje M., Musterd S., Understanding Shrinkage in European Regions, “Built Environment” 2012, Vol. 38, No. 2, https://doi.org/10.2148/benv.38.2.153.
 • Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworowska M., Zioło M., Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Diagnoza wybranych aspektów warunków życia środowisk popegeerowskich w województwie warmińsko-mazurskim, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015.
 • Dziemianowicz R.I., Kargol-Wasiluk A., Bołtromiuk A., Samodzielność finansowa gmin w Polsce w kontekście koncepcji good governance, “Optimum. Economic Studies” 2018, No. 4(94), https://doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.16.
 • Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Farvacque-Vitkovic C., Kopanyi M., Municipal Finances: A Handbook for Local Governments, Washington, DC: World Bank 2014.
 • Filipiak B.Z., Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, No. 1(79), https://doi.org/10.18276/frfu.2016.79-51.
 • Galiński P., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego – pojęcie, determinanty, ocena, https://www.prawo.pl/samorzad/samodzielnosc-finansowa-jednostek-samorzadu-terytorialnego-pojecie-determinanty-ocena,79323.html.
 • Gornowicz M., Wichowska A., Struktura demograficzna a dochody gmin województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2010–2014, “Społeczeństwo i Ekonomia” 2017, No. 1(7), https://doi.org/10.15611/sie.2017.1.05.
 • Gwoździcka-Piotrowska M., Budżet gminy jako element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, “Studia Ekonomiczne i Regionalne” 2012, Vol. 5, No. 2.
 • Heller J., Farelnik E., Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, “Studia Regionalne i Lokalne” 2013, No. 2(53), https://doi.org/10.7366/1509499525205.
 • Kim Y., Warner M.E., Geographies of Local Government Stress after Great Recession, “Social Policy & Administration” 2017, Vol. 52, Issue 1, https://doi.org/10.1111/spol.12307.
 • Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów w wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Local Data Bank of Statistics Poland, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/.
 • Łyszkiewicz M., Znaczenie samodzielności dochodowej, “Gazeta Samorządu i Administracji” 2013, No. 7.
 • Mäding H., Demographic Change and Local Government Finance – Trends and Expectations, “German Journal of Urban Studies” 2004, Vol. 43, No. 1.
 • Martinez-Fernandez C., Kubo N., Noya A., Weyman T., Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics, OECD Publishing, Paris 2012, https://doi.org/10.1787/9789264180468-en.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego), “Roczniki Nauk Społecznych” 2017, Vol. 9(45), No. 1, https://doi.org/10.18290/rns.2017.9.1-4.
 • Musiał-Malago M., Wybrane aspekty kurczenia się miast w Polsce, “Studia Miejskie” 2018, Vol. 29, https://doi.org/10.25167/sm2018.029.04.
 • Parysek J.J., Miasto w ujęciu systemowym, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, Vol. 77, No. 1, http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.3.
 • Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.
 • Poniatowicz M., Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, No. 404, https://doi.org/10.15611/pn.2015.404.17.
 • Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Raport o stanie samorządności w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2015.
 • Rosner A., Stanny M., Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2016.
 • Sánchez-Zamora P., Gallardo-Cobos R., Ceńa-Delgado F., Rural areas face the economic crisis: Analyzing the determinants of successful territorial dynamics, “Journal of Rural Studies” 2014, Vol. 35, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.03.007.
 • Veiga L.G., Veiga F.J., Determinants of Portuguese local governments’ indebtedness, “NIPE WP” 2014, No. 16, https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/30612/1/NIPE_WP_16_2014.pdf.
 • Warner M.E., Pratt J.E., Spatial Diversity in Local Government Revenue Effort under Decentralization: A Neural-Network Approach, “Environment and Planning C: Government and Policy” 2005, Vol. 23, Issue 5, https://doi.org/10.1068/c16r.
 • Wichowska A., Determinants of Debt in Rural Municipalities on the Example of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, “Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2019, Vol. 18, No. 4, https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.52.
 • Wichowska, A., Shrinking municipalities and their budgetary revenues on the example of the Warmian-Masurian Voivodeship in Poland, “Oeconomia Copernicana” 2019, Vol. 10, No. 3, https://doi.org/10.24136/oc.2019.020.
 • Wichowska A., Wierzejski T., Revenue Autonomy and Entrepreneurship in the Municipalities of the Warmian-Masurian Voivodeship, “Olsztyn Economic Journal” 2019, Vol. 14, No. 1, https://doi.org/10.31648/oej.3647.
 • Wyszkowska D., Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego – Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2017, Vol. 51, No. 5, https://doi.org/10.17951/h.2017.51.5.371.
 • Zhang X., Wu Y., Skitmore M., Jiang S., Sustainable infrastructure projects in balancing urban–rural development: towards the goal of efficiency and equity, “Journal of Cleaner Production” 2015, Vol. 107, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.068
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-78853a27-2745-491f-b7e2-89d55840f9ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.